Magic Rawness & Rage

Jinx Lennon in áirde ar an stáitse.

Níl ag éirí go maith leis – is griogaire d’amhránaí an fear as Dún Dealgan agus b’fhearr leis an chuid is mó atá i láthair go mbaileodh sé leis abhaile.

Tá a ndromanna casta ag formhór acu leis an ardán, iad ag béiceadh os ard thar an gceol.

Iadsan atá casta i dtreo an stáitse, táid ag stánadh go naimhdeach ar Lennon.

Ach leanann Jinx ar aghaidh, fiú agus an chuma air go mbrisfidh an gol air.

Ní radharc ó Magic Rawness & Rage – Live At The Sugar Club an méid thuas ach cuimhneamh an scríbhneora seo ar ghig de chuid Jinx Lennon i dtabháirne beag brocach i dTrá Lí siar in 2003.

Is léiriú níos fearr an eachtra úd ná aon rud atá le feiscint i Magic Rawness & Rage ar an ndea-mhianach a bhainneann le Jinx Lennon.

Creideann sé 100% i bhfiúntas a theachtaireachta, agus nuair atá sé ar an stáitse cuireann sé a chroí isteach ann go hiomlán, bíodh an lucht éisteachta ina choinne nó ar a shon.

Tá mórán tar éis athrú ó ’03 – tá Jinx Lennon anois ina pheata neamhfhonnmhar ag na meáin náisiúnta agus tá lucht leanúna dílis gnóthaithe aige, buíochas dá dhian-ghigeáil suas-síos na tíre.

Tá snas curtha ag Lennon ar a sheó stáitse agus caitheann sé cultacha níos deise, ach tá an fuinneamh agus faobhar céanna ann is a bhí riamh.

Tá Jinx in ann focail a chur ar an bhfrustrachas a mhothaíonn mórán de dhaoine macánta na tíre seo – é ag iompú ó scread go siosóg san am a thógfadh sé ort súil a bhobáil, amhránaíocht mhiliúil Paula Flynn mar chuntraphointe sóúil ag a ghlór gairgeach.

Saghas rogha den gcuid is fearr a bhfuil taifeadta ag Lennon atá i Magic Rawness & Rage, sa mhéid is go bhfuil amhráin (25 ar fad!) idir shean agus nua ann, seoda mar RAW-W-W, The Batchelors Of Pearse Park agus Stop Giving Out About Nigerians ag suí taobh le hamhráin nua mar Houses Everywhere.

Ní hionann é agus bheith i láthair ag gig de chuid na tallainne eisceachtúla seo, ach bí cinnte go bhfuil cumhacht spreagúil fós ag baint leis an DVD seo de sheó beo an uasail Lennon.

SCÉALTA EILE