Magic Rawness & Rage
Jinx Lennon agus Miss Paula Flynn

Jinx Lennon in áirde ar an stáitse.

Níl ag éirí go maith leis – is griogaire d’amhránaí an fear as Dún Dealgan agus b’fhearr leis an chuid is mó atá i láthair go mbaileodh sé leis abhaile.

Tá a ndromanna casta ag formhór acu leis an ardán, iad ag béiceadh os ard thar an gceol.

Iadsan atá casta i dtreo an stáitse, táid ag stánadh go naimhdeach ar Lennon.

Ach leanann Jinx ar aghaidh, fiú agus an chuma air go mbrisfidh an gol air.

Ní radharc ó Magic Rawness & Rage – Live At The Sugar Club an méid thuas ach cuimhneamh an scríbhneora seo ar ghig de chuid Jinx Lennon i dtabháirne beag brocach i dTrá Lí siar in 2003.

Is léiriú níos fearr an eachtra úd ná aon rud atá le feiscint i Magic Rawness & Rage ar an ndea-mhianach a bhainneann le Jinx Lennon.

Creideann sé 100% i bhfiúntas a theachtaireachta, agus nuair atá sé ar an stáitse cuireann sé a chroí isteach ann go hiomlán, bíodh an lucht éisteachta ina choinne nó ar a shon.

Tá mórán tar éis athrú ó ’03 – tá Jinx Lennon anois ina pheata neamhfhonnmhar ag na meáin náisiúnta agus tá lucht leanúna dílis gnóthaithe aige, buíochas dá dhian-ghigeáil suas-síos na tíre.

Tá snas curtha ag Lennon ar a sheó stáitse agus caitheann sé cultacha níos deise, ach tá an fuinneamh agus faobhar céanna ann is a bhí riamh.

Tá Jinx in ann focail a chur ar an bhfrustrachas a mhothaíonn mórán de dhaoine macánta na tíre seo – é ag iompú ó scread go siosóg san am a thógfadh sé ort súil a bhobáil, amhránaíocht mhiliúil Paula Flynn mar chuntraphointe sóúil ag a ghlór gairgeach.

Saghas rogha den gcuid is fearr a bhfuil taifeadta ag Lennon atá i Magic Rawness & Rage, sa mhéid is go bhfuil amhráin (25 ar fad!) idir shean agus nua ann, seoda mar RAW-W-W, The Batchelors Of Pearse Park agus Stop Giving Out About Nigerians ag suí taobh le hamhráin nua mar Houses Everywhere.

Ní hionann é agus bheith i láthair ag gig de chuid na tallainne eisceachtúla seo, ach bí cinnte go bhfuil cumhacht spreagúil fós ag baint leis an DVD seo de sheó beo an uasail Lennon.