Of Lovers, Gamblers And Parachutes

Cogar, a chara, tuigim go mbíonn tú ag léamh NÓS ar líne chomh maith ach ní mór dúinn labhairt faoin scrios a bhfuil á dhéanamh ag an idirlíon ar shlí bheatha an cheoltóra.

Sruthú ceoil ar líne, go háirithe.

An chéad uair eile a roghnaíonn tú Spotify nó iTunes Radio mar mhodh éisteachta, agus fonn ort cluas a thabhairt don bport beoga reggae sin a bhíonn le clos ag tús clár raidió Rónáin Mhic Aodh Bhuí (‘The Liquidator’ le The Harry J All Stars, ach bhí sin ar eolas agat cheana féin buíochas do Shazam), déan machnamh ar na figiúirí seo:

De réir tuairisc foilsithe ag Informationisbeautiful.net, le go mbeadh grúpa de cheathrar ceoltóirí in ann slí bheatha a bhaint amach a bheadh cothrom le duine atá fostaithe go lánaimseartha ag ráta íosphá na Stát Aontaithe ($7.25, €6.34 nó RON27.93 in airgead Leu na Rómáine, tír dhúchais Taraf De Haidouks), is gá go ndéanfaí sruthú ar phíosa ceoil dá gcuid tuairim agus 63 milliún uair in aghaidh na bliana.

Ní mór an figiúr sin a mhéadú faoi thrí i gcás Taraf De Haidouks, grúpa a bhfuil isteach is amach le dáréag ceoltóirí ann.

Ní tharlóidh sin ach i gcás fíorbheagán grúpaí ceoil a bhfuil cumhacht bolscaireachta na mórchomhlachtaí sna seolta acu, rud a fhágann grúpaí mar Taraf de Haidouks ar an déirc.

Fiú agus iad aitheanta mar “an grúpa Giofógach is fearr ar domhan” (The Independent), meas mór léirithe ag Johnny Depp ar a gcuid ceoil, agus le buan-tacaíocht acu óna lipéad ceoil, bhí ar Taraf de Haidouks tabhairt faoi fheachtas slua-chistithe chun taifeadadh ‘Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts’ a chur i gcrích.

Is náireach an rud é.

TARAF-DE-HAIDOUKS-CLDCH

An uair dheireanach gur chuir Taraf De Haidouks saothar nua faoin ár mbráid (‘Maskarada’, 2007) is athléamh giofógach ar cheol de chuid chumadóirí clasaiceacha an 20ú aois mar Bartók agus Khatachurian a bhí le clos.

Bhí blas na córa ag baint leis mar choincheap sa mhéid is gur mór an inspioráid do leithéid Bartók oidhreacht béaloidis agus ceoil na ngiofóg Romach ar an gcéad dul síos, agus b’ealaíonta, misniúil mar a thug Taraf De Haidouks faoi.

Tá fuaim i bhfad níos dírí, traidisiúnta le clos ar ‘Of Lovers’.

Tá ceathrar d’amhránaithe an ghrúpa (Ion Manole, Niculae Neacsu, Cacurica agus Ilie Iorga) imithe ar shlí na fírinne ón uair dheireanach a thug Taraf De Haidouks a n-aghaidh ar an stiúideo, agus tá sé roghnaithe ag amhránaithe úra an ghrúpa, atá tar éis teacht ina n-áit (agus a bhfuil beirt mhac de chuid bhaill bhunaidh an bhanna a cailleadh ina measc), dul ag tochailt i stór ceoil a sinsear.

Ceol sí é, idir poirt rince loiscneacha a chuireann fáilte roimh theacht an Earraigh (‘The Fields Are Blooming’), bailéid Romacha (‘No Snow, No Rain’), amhráin dhólásacha ghrá (‘The High Balcony In Ciolpan’, ‘Cold Snowball’), agus poirt uirlise a bhfuil tionchar an cheoil Turcaigh le clos iontu (‘Manele Pomak’).

Níl aon rud nua anseo, ach sin agat luach ‘Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts’.

Tar éis don saol dul fiáin ar fad i lár na náididí don gcónascadh sin de cheol na ngiofóg agus ceol na gclub a bhí le clos ar thiomsúcháin mar ‘Gypsy Beats and Balkan Bangers’ (cnuasaithe ag Felix B as Bassment Jaxx), tá sé deas cur chuige a thugann spás ceart anála don dtraidisiún a chlos.

Agus níl aon ghrúpa cheoltóirí níos fearr ná Taraf de Haidouks chun tabhairt faoi.


Éist le Clejani Love Song:

SCÉALTA EILE