Popcheol do dhaoine fásta ó Bell X1

Ní gá go mbeifeá i do thuismitheoir meánaosta chun sásamh a bhaint as Arms, ach bheadh sé ina chabhair.

Ar nós an cheoil tíre is fearr, tá greann dóite ag baint leis an mbealach a thugann Bell X1 faoi thragóid shíorghnách an tsaoil ar an albam is déanaí leo.

Amhráin iad seo faoi ghrá, imní agus tionchar damanta an fhóin chliste ar shaol an duine sa lá atá inniu ann, ach an téama is leanúnaí ná an brú a chuireann tuismitheoireacht ar an ngrá agus ar an meas atá ag beirt dá chéile.

Ar ‘The Coalface’ cloisimid Paul Noonon ag canadh na línte:

“You’re snapping at me,
You’re a dirty fighter,
But your eyes are all the brighter,
At the coalface of love”.

Bíodh is go bhfuil sé de mhisneach ag Noonan agus a chéile na leanaí a fhágaint ina ndiaidh ar feadh seal ar ‘I Go Where You Go’ (“Our children stir in their beds, We Leave It all behind”), ní éalaíonn siad gan bhuairt (“What if they need us, The other side of the world, Can our voice down the line, Really save them?”).

Cé nach bhfuil aon aintiún mór mar ‘Flame’ le clos ar Arms maireann cumasc glic Bell X1 den gceol leictreonach agus pop/rac-cheol don raidió FM.

Is maith ann an comhbhá a léiríonn buillí stámhailleacha na ndrumaí ag tús ‘Out Of Love’ don líne “Is this what love looks like, When it is breaking down?” ó bhéal Noonan.

Ní de thimpiste é, ach an oiread, go bhfuil ‘Take Your Sweet Time’ breis agus seacht nóiméad ar fhad.

Amhrán milis is ea é a dhéanann machnamh bogchroíoch ar mhothúcháin mná a bhí bodhar ar cheol ón lá a rugadh í go dtí go raibh sí 40 bliain d’aois.

Bheadh Ulrich Schnauss, nó Brian Eno féin, mórtasach as coda taibhseacha an amhráin.

Pop-cheol do dhaoine fásta.

SCÉALTA EILE