Saothar Sonrach ó Jesca Hoop

Nuair a osclaíonn Jesca Hoop a béal chun canadh ní mór pé rud atá ar siúl agat a chur go leataobh is éisteacht léi.

Ar nós Kim Deal roimpi, fiú muna bhfuil ach cúpla “óóó” agus “ááá” á scaoileadh as a béal ag Hoop meallann saibhreas a glóir thú.

Ní haon mhaith é timbre eisceachtúil gan cumas amhránaíochta, gan dabht, is gus agus gaisce ag baint le cur i láthair Hoop ar amhráin Memories Are Now (5ú halbam Hoop).

Amhráin ciall cheannaithe iad.

Ní bean óg í Hoop a thuilleadh, is ní chuireann sí an méid atá blaiste agus foghlamtha aici le linn 42 bliain ar an saol seo amú.

Fé mar a chanann sí ar chéad-amhrán an albaim, “I’ve lived enough life, I’ve earned my stripes / That’s my knife in the ground, this is mine.”

Tá fuaim an albaim ar an rud is simplí atá cloiste againn ó Hoop go dtí seo.

Cleamhnas de shaghas idir indie-cheol agus daoncheol Apaláiseach.

Armóiní gutha saibhre agus cóiriú ceoil amh, rithimiúil.

Ní haon díobháil é, bhí easpa fócais ag baint le cuid de luath-cheol Hoop.

Cloisfimid Hoop ag canadh faoi “losing my religion layer by layer” ar ‘The Coming’, ag meabhrú dúinn gur tógadh ina Mormannach í (d’fhág sí an eaglais is í 16 bliana d’aois).

Ceann é de dhá amhrán anseo faoi chúrsaí creidimh, agus an rian is laige ar albam láidir.

Tá ‘Songs of Old’ i bhfad níos fearr, machnamh (le línte mar “Empires are made this way”) ar an gcanablacht a dhéanann reiligiúin atá sa treis ar chultúir agus reiligiúin a tháinig rompu.

Ar ‘The Lost Sky’ cloisfimid Hoop ag déanamh argóint le réasún ar son cara dá cuid a insítear dó, is é díreach dúisithe as támhsuan de bharr timpiste thubaisteach, go bhfuil a bhean chéile tar éis dealú uaidh fad is a bhí sé i laige.

“The bitter burn of a signal run cold”, a chanann sí, “you became a dark star and left me alone”.

Ní bheidh gá agat le míniú ar línte mar “I say it is possible, but your computer says no / You say it is impossible, but your dumb computer says no” más duine thú a bhí riamh in easaontas le státseirbhíseach nach raibh sé d’údarás, de mhisneach nó de shamhlaíocht acu dul i leataobh ón treoir ar an scáileán ríomhaire rompu amach.

Tá gliceas sa tslí a ndéanann Hoop aithris ar ghlór éin is í ag canadh “You know you wanna wanna take back control” ar an amhrán céanna, is filleann sí ar an dtéama neo-Luddite le línte mar “Don’t forget life before the internet” ar ‘Simon Says.’

Saothar sonrach.

SCÉALTA EILE