Taylor Swift: Raic Kanye

Tá conspóid mhór ar siúl faoi láthair idir na hamhránaithe clúiteacha Taylor Swift agus Kanye West. Tugann Ciara Ní Éanacháin léargas ar chúlra an scéil agus déanann sí iniúchadh ar an íomhá atá cruthaithe ag Swift di féin.


Is é físeán baile a chéad mheall cáil do Kim Kardashian fadó fadó, agus i rith na seachtaine d’eisigh sí ceann eile a chruthaigh go leor conspóide arís.

An uair seo áfach níorbh í féin a bhí le feiceáil sa bhfíseán ach a fear céile, Kanye West, agus é ar an nguthán leis an amhránaí clúiteach Taylor Swift.

Sula labhróidh mé ar an bhfíseán, seo achoimre ar an méid a tharla idir Taylor agus Kanye ón gcéad ‘fhala’ eatarthu.

Thosaigh an scéal seo in 2009 nuair a bhuaigh Taylor ‘Best Female Video’ ag na VMAs.

Tháinig Kanye ar an ardán le linn di a bheith ag labhairt, thóg sé an maidhc agus dúirt go raibh sé sásta do Taylor ach go raibh ceann de na físeáin is fearr riamh déanta ag Beyoncé.

via GIPHY

Scéal é seo ina bhfuil coireach agus íobartach.

Bhí trua ag an saol mór do Taylor bocht.

Tháinig go leor daoine cáiliúla amach go glórach chun Taylor a chosaint agus Kanye a cháineadh, Katy Perry ina measc.

(Nóta: is suntasach na focail a úsáideann Katy thuas le cur síos a dhéanamh ar Taylor mar ainmhí beag bog. Bhíodar ina gcairde ag an am. Cúpla bliain ar aghaidh, áfach, is port eile ar fad a bheadh á sheinnt ag Katy faoi Taylor. Fillfimid air sin.)

Scríobhadh neart sna meáin faoin bhfala idir Kanye agus Taylor ó shin i leith, ach gan mórán fianaise taobh thiar de na scéalta sin.

D’athraigh sé sin i mbliana nuair a d’eisigh Kanye an t-amhrán ‘Famous’, ina bhfuil na liricí seo:

“I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.”

Mhaígh Kanye gur inis sé do Taylor faoi na línte sin sular eisigh sé é.

Ach léirigh Taylor a míshástacht faoi na línte, agus í rá sí gur tháinig sé aniar aduaidh uirthi é a chloisteáil, toisc nár tugadh aon fholáireamh di faoi.

Tá cáil ar phearsantacht, eh, deacair Kanye. Agus clú bainte amach aige mar dhuine leithleasach (tá méim faoi sin go fiú).

Agus tar éis ar tharla siar in 2009, is iomaí duine a ghlac leis gurbh í Taylor a bhí ag insint na fírinne maidir leis an amhrán ‘Famous’.

(Má theastaigh ó Kanye go gcreidfeadh daoine é a bheith tuisceanach nó cineálata go leor na líne a chur faoi bhráid Taylor roimh ré, is dócha nárbh aon chabhair é físeán an amhráin ach oiread!)

Tamall i ndiaidh don amhrán teacht amach, bhuaigh Taylor Albam na Bliana ag na Grammys agus thug sí óráid ina a raibh tagairtí indíreacha don eachtra le Kanye:

Arís, cruthaíodh scéal ina bhfeicimid coireach agus íobartach.

Ar fud na cruinne moladh Taylor as an óráid spreagúil, bean a ndearnadh ionsaithe uirthi, íobartach a sheas an fód di féin, bean láidir chróga.

Níorbh fhada go dtí gur chaith Kim Kardashian West a ladar isteach sa scéal áfach.

Roinn sí físeán a thaispeánann gan dabht gur chuir Kanye glaoch gutháin ar Taylor, ag insint di faoin amhrán.

Sa bhfíseán tá an chuma ar an scéal go nglacann Taylor leis an amhrán ach ní hamháin sin, molann sí Kanye as an nglaoch a chur uirthi.

Sin gan cíoradh iomlán a dhéanamh ar an bhfíseán, ach is féidir a leithéid a léamh anseo.)

Is léir ón bhfíseán go raibh bréaga á n-insint ag Taylor dhána agus gur úsáid sí an chonspóid len í féin a chur in iúl mar íobartach ina hóráid ag na Grammys.

Cad a cheapann sibhse?

Tá athrú tar éis teacht ar thuairim Katy Perry faoi Taylor ó na VMAs in 2009 ar aon nós… an é nach mar a shíltear a bhítear le Taylor?

Ach, deir tú, leis na mílte scéal seafóideach faoi dhaoine cáiliúla a chloisimid gach seachtain, cén fáth a bhfuil gach éinne ag caint ar an gceann áirithe seo?

Toisc go mbaineann sé le Taylor agus an íomhá a chruthaíonn sise di féin sna meáin go rialta, mar íobartach neamhurchóideach.

Bhí i gcónaí ceisteanna sna meáin fúithi.

An í an bhean is áille faoin ngrian í?

An bréag í an íomhá sin uilig, cuid den phoiblíocht atá aici?

Mothaíonn daoine faoi dheireadh go bhfuil fianaise ann a bhreagnaíonn an íomhá neamhurchóideach de Taylor Swift.

Ar eisiúint an fhíseáin seo chuaigh na haischlibeanna #KimExposedTaylorParty agus #TaylorSwiftIsOverParty ag treochtaíl ar Twitter go luath i ndiaidh den scéal titim amach.

Óicé, tá fianaise againn gur bréagadóir í Taylor.

Ní hamháin bréagadóir, ach bréagadóir seiftiúil a d’úsáid eachtra mar sin le cur lena hóráid ag na Grammys, le dea-thoil an phobail a tharraingt uirthi féin.

Má tá ionadh ar éinne go ndearna Taylor a leithéid, meabhraigh gurb í an réalt a shaothraigh an t-airgead is mó anuraidh, dar le Forbes.

Ag deireadh an lae, is bean ghnó í.

Is dual di a bheith seiftiúil.

Ach an ndeachaigh sí thar fóir?


Is féidir Ciara a leanúint ar Twitter anseo.

SCÉALTA EILE