‘Coinneal na Nollag’ i mBearna agus imeachtaí eile Nollaigiúla!

Cruinniú Cinn Bhliana Chlub an Chonartha + Cóisir na Nollag // Dé hAoine 6 Nollaig óna 19:00

Beidh baill choiste Chlub an Chonartha ag teacht le chéile anocht chun todhchaí na háite a phlé ag a gCruinniú Cinn Bhliana. Más mian leat a bheith páirteach leo amach anseo, is féidir leat a bheith i láthair, ach teagmháil a dhéanamh leo roimh ré, runai@anclub.ie

Beidh cóisir na Nollag ar bun i ndiaidh an chruinnithe ansin! Beidh ceol agus craic ann…pióga na Nollag le blaiseadh chomh maith! 

Seoladh an leabhair ‘Blas Meala: An Bheachaireacht Shimplí’ // Leabharlann Ráth Chairn, Co. na Mí Dé hAoine 6 Nollaig @ 19:30

Blas Meala: An Bheachaireacht Shimplí teideal leabhar le Simon Ó Cróinín, a sheolfar tráthnóna i Ráth Chairn Glas na Mí. Díríonn an leabhar ar obair na mbeach agus ar iarrachtaí thriúr fear chun bonn a chur faoin mbeachaireacht ar bhánta an chontae. Tugtar eolas beacht sa leabhar faoi thalamh, plandaí, ainmhithe agus muintir na Mí — seoid dóibh siúd atá ag cur fúthu ann agus iad siúd a bhfuil spéis i gcoitinne acu sa nádúr. Is iad Cló Iar-Chonnacht a d’fhoilsigh agus is faoin scríbhneoir Liam Mac Cóil a bheidh sé tráthnóna é a sheoladh in ionad oiriúnach, Leabharlann Ráth Chairn.

Coinneal na Nollag, Fáilte & Dóchas // Séipéal Bhearna, Bearna, Dé hAoine 6 Nollaig @ 19:30

Fógraíodh níos luaithe i mbliana gurb í Caitlín Ní Chualáin a ceapadh ina hamhránaí cónaithe in Ionad an Léann Éireannaigh, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Agus í sa ról sin, tá imeacht faoi leith eagraithe aici a bheidh ar bun tráthnóna. Is é sin an cheolchoirm dar teideal ‘Coinneal na Nollag, Fáilte & Dóchas’, ceiliúradh dúchasach ar an Nollaig. Aon airgead a bhaileofar, tabharfar do Phobal Shíomóin na Gaillimhe é, cúis mhaith. Is le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta atá an ócáid seo ag tarlúint. 

An Dara Réalt // An Taibhdhearc, Cathair na Gaillimhe, 7-20 Nollaig 

An Dara Réalt is teideal do gheamaireacht na Nollag a bheidh sa Taibhdhearc i mbliana! Doireann Langford a scríobh é, agus páirteach ann tá cliar chumasach, oilte — Diarmuid de Faoite cuirim i gcás, Aindrias de Staic, Máiréad Ní Chonghaile agus Hilary Bowen Walsh i measc eile, mar aon le daoine óga lán tallainne chomh maith!

Baineann an scéal le Peter Pan, an carachtar cáiliúil a chruthaigh J.M Barrie — ach cad go díreach a tharla do, nuair a d’éirigh sé níos sine? Nochtfar dúinn in Amharclann Náisiúnta na Gaeilge ón 7-20 Nollaig. B’fhiú glaoch orthu go luath chun ticéad a fháil, más spéis leat a bheith i láthair — tá ana-thóir orthu! Beidh an gheamaireacht seo, faoi stiúir Chillian Uí Dhonnachadha, le feiscint ag amanna éagsúla, le seónna oíche, lae agus aimsir scoile beartaithe.

Ceolchoirm na Nollag // Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Dé hAoine 13 Nollaig @ 17:00

Ní fada uainn an Nollaig anois… agus déarfadh daoine áirithe go bhfuil sí linn cheana féin! Tá béim agam an tseachtain seo ar chuid mhaith imeachtaí a bhaineann leis an tréimhse seo don bhliain! Seachtain ó inniu, ar an mBuailtín, a bheidh Ceolchoirm na Nollag ar siúl. Ceoltóirí agus daltaí áitiúla ó ranganna ceoil Chaitríona Uí Mhurchú, (ceoltóir cumasach atá ag cur fúithi ar an leithinis) a bheidh ag soláthar na siamsaíochta. Beidh tae agus caifé ar fáil chomh maith, ar shuíomh álainn, lán staire — Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh!

SCÉALTA EILE