Coirm bheo Chaitlín agus Chiaráin agus imeachtaí baile eile

Áiseanna úsáideacha ar líne ag an nGailearaí Náisiúnta

Ceann de na háiteanna is deise liom i mBaile Átha Cliath ná An Gailearaí Náisiúnta. Is fada go mbeidh mé in ann cuairt a thabhairt ar an láthair chun saothair ealaíne an bhailiúcháin a fheiscint, muga tae a ól sa chaife, nó leabhair áille (dhaora) a cheannach sa siopa ann! Idir an dá linn, tá lucht na háite ag cur físeán agus áiseanna úsáideacha in airde ar líne, chun sinn a choimeád ag imeacht! Tá ceardlann chéadfach gloine dhaite leagtha amach acu, a leanfá go héasca, ach na bunábhair chearta a bheith i do sheilbh. Tá acmhainní acu do scoileanna chomh maith – i mBéarla agus i nGaeilge, ach cuairt a thabhairt ar an suíomh.

Leabhair faoin nua-ealaín ón Guggenheim

Upper East Side, NYC

Ní chreidim nár thuigeas go dtí díreach cúpla lá ó shin faoi fhógra Mhúsaem Guggenheim, i Nua-Eabhrac sna Stáit Aontaithe. Tá siad tar éis 200 leabhar a bhaineann leis an nua-ealaín a chur ar fáil, saor in aisce, ar shuíomh idirlín an mhúsaeim. Ní hamháin sin, ach tá tú in ann iad a íoslódáil agus iad a shábháil i bhfoirm PDF, le filleadh orthu amach anseo. Má tá cúram ar bith romham an deireadh seachtaine seo, sin é é – uaireanta an chloig a chaitheamh ag féachaint, ag foghlaim agus ag titim i ngrá le pictiúir! 

Tú Féin ar an Scáileán, comórtas le TG4

Is minic mé ag trácht ar chomórtais ar leathanach seo na n-imeachtaí, agus seo arís mé inniu! ‘Tú Féin ar an Scáileán’ atá mar theideal ar an gceann seo, agus é dírithe ar dhaoine óga idir 4-18 bliana d’aois. Aidhm an chomórtais ná clár gairid teilifíse a chruthú agus tú sáinnithe sa bhaile! An BFI (British Film Institute) atá ina bhun i gcomhar le stáisiúin faoi leith, a chraolfaidh na cláracha gairide amach anseo, ina measc TG4! Tá gach eolas faoin gcomórtas le fáil ach cuairt a thabhairt ar an leathanach seo.

Caitlín agus Ciarán, coirm bheo ar Facebook, Dé Domhnaigh 17 Bealtaine @ 18.30

Mar chuid den tsraith #IrelandPerforms, eagraithe ag Cultúr Éireann, beidh Ciarán Ó Maonaigh agus Caitlín Nic Gabhann beirt le feiscint i mbun an cheoil, Dé Domhnaigh beag seo, 17 Bealtaine ar Facebook. Táim ag baint ana-thaitneamh as físeáin Chaitlín ar na meáin shóisialta faoi láthair agus í ag iarraidh an consairtín a sheinm le beirt leanaí ina timpeall! Tuilleadh spraoi den sórt sin romhainn amach más ea, ar an leathanach Facebook seo Dé Domhnaigh!

Campaí samhraidh Fighting Words

Bhí an deis agam cúpla bliain ó shin bheith ag cabhrú le campa samhraidh na heagraíochta Fighting Words, dream a spreagann daoine óga chun a bheith ag scríobh agus ag léamh! Bhí sé ar fheabhas agus bhaineas oiread taitnimh as agus a bhain na daltaí, deinim amach. Tá campaí na bliana seo le bheith ar siúl fós, ach ar-líne amháin… agus iad dírithe ar dhá aoisghrúpa faoi leith – iad siúd atá idir 11-13 bliain d’aois agus 14-17 bliain d’aois. Beidh na campaí ar siúl óna 10:00-15:00, Luan go hAoine, agus níl aon chostas orthu. Seo nasc chuig na sonraí ar fad!

SCÉALTA EILE