Cóisir Tí ‘An Taobh Tuathail’ agus imeachtaí eile baile

Cóisir Tí le Cian Ó Cíobháin, an chéad Aoine de gach mí, ar RTÉ RnaG

Bhí Cian Ó Cíobháin ag ceiliúradh le déanaí agus 21 bliain caite aige ag cur An Taobh Tuathail, a chlár ceoil ailtéarnaigh, i láthair ar Raidió na Gaeltachta. Comhghairdeas leis! Tá plean ag fear na Gráige chun an nasc lena phobal éisteachta a láidriú in aimsir seo an Choróinvíris agus é beartaithe aige ar an gcéad Aoine de gach mí, cóisir tí a bheith aige. Roghnóidh sé téama éagsúil do gach clár agus lorgóidh sé rogha na n-éisteoirí bunaithe air sin. Is ar an gcéad rave ré iar-Covid a bheidh sé ag díriú seachtain ó inniu! Cad ba mhaith leatsa a chlos ag a leithéid d’ócáid? Seol aon iarratas chuig att@rte.ie nó déan teagmháil le Cian ar na meáin shóisialta ag baint úsáide as an haischlib #CTATT

…agus bí ag éisteacht ar an Aoine, nuair a thabharfaidh sé tú chuig an rave samhlaíoch ceolmhar i do chroí!!

Slua le Bua 2020, Comórtas Tallainne Chumann na bhFiann

Tá comórtas tallainne eagraithe ag Cumann na bhFiann, dóibh siúd atá idir 12-18 bliain d’aois! Ná bí buartha, ní bheidh ort d’ionad cónaithe a fhágáil chun bheith páirteach. Iarrtar orthu siúd a bhfuil suim acu ann taifead a dhéanamh ar fhíseán den mbua atá acu. Déan taifead ar réamhrá deich soicind ar dtús agus cur síos á dhéanamh agat ar do chúlra agus ansin, ní gá duit ach do bhua a thaispeáint – bíodh gur oilte i gcúrsaí scéalaíochta atá tú, spórt, gleacaíocht, nó ceol! Ná téir thar cheithre nóiméad! Taispeánfar cuid de na físeáin ar na meáin shóisialta agus gheobhaidh na buaiteoirí duaiseanna deasa… €1,200 don té a thiocfaidh sa chéad áit; €500 don té a bheidh sa dara háit agus €300 don té a bheidh sa tríú háit. Gach rath oraibh, tuilleadh sonraí ach cuairt a thabhairt ar shuíomh Choláiste na bhFiann.

Dúshlán an tsean-nóis le Saileog Ní Cheannabháin ar Facebook!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2699568413657125&id=1657735514507092

Tá an ceoltóir Saileog Ní Cheannabháin ag tabhairt faoi dhúshlán an tsean-nóis ar líne! Ar feadh cúig lá, tá físeáin á gcur in airde aici di féin i mbun amhránaíochta, le meascán ana-bhreá d’amhráin! B’fhiú cuairt a thabhairt ar a leathanach Facebook, chun í a chlos! Ní hamháin sin ach tá ceoltóirí eile ainmnithe chun tabhairt faoina leithéid chomh maith – gach rath orthu!

Léacht leis an Dr Fearghal Mac Bhloscaidh, leathanach Facebook Ionad Uíbh Eachach, Déardaoin 4ú Meitheamh @ 13.30

Tá léacht ar líne eagraithe ag Ionad Uíbh Eachach i mBéal Feirste, a bheidh ar bun Déardaoin seo chugainn. An Dr Fearhgal Mac Bhloscaidh a dhéanfaidh roinnt cainte faoin teideal ‘Pogroim Bhéal Feirste 1920-1922’. Tá scata leabhar scríofa ag Feargal, faoi chúrsaí staire, ina measc ‘Fenians and the Ribbonmen’ agus ‘The Irish Revolution: Tyrone 1912-23’, mar aon le bheith ina múinteoir staire i gColáiste Feirste. Craolfar an léacht beo ar leathanach Facebook an ionaid ach mura n-éiríonn leat é a fheiscint, beidh tú in ann dul siar agus féachaint air, ar an leathanach YouTube atá acu ina dhiaidh.

Seisiún Amhránaíochta le Muireann Nic Amhlaoibh, ar líne, Dé Sathairn 6 Meitheamh @ 20:30

Dáta don dialann! Beidh an ceoltóir aitheanta Muireann Nic Amhlaoibh ina haoi speisialta ag ócáid atá á heagrú ag Ionad Séamus Ennis. Seo an chéad eagrán sa tsraith seo, ina mbeidh amhránaithe i mbun seisiún ag baint úsáide as Zoom. Is é an ceoltóir aitheanta eile, Macdara Yeates a bheidh i bhfeighil na n-ócáidí. Is féidir féachaint ar an mbeoshruthú ar an oíche, ach an nasc seo a leanúint. Más mian leat, áfach, a bheith ar dhuine de na hamhránaithe go nglaofar orthu chun véarsa a rá, déan teagmháil leo @ info@tseac.ie

SCÉALTA EILE