Comórtas REIC agus imeachtaí eile

Caint le Ríona Ní Ghriallais faoina cuid oibre, Borradh, Déardaoin 22 Deireadh Fómhair @ 13:00

Is í an Dr Ríona Ní Ghriallais a bheidh le clos ag an gcéad ócáid eile atá eagraithe ag Borradh, an líonra gnó Gaeilge. Is comhbhunaitheoir agus príomhoifigeach teicneolaíochta ProVerum í, comhlacht a bhíonn ag plé le forbairt gléasanna d’earnáil an leighis agus na sláinte. Beidh sí ag labhairt faoina cuid oibre agus faoi na dúshláin atá roimpi amach i ré seo an víris chorónaigh – conas a bheith dearfach faoin todhchaí, constaicí a shárú agus teacht ar dheiseanna forbartha agus oibre. Bí léi Déardaoin seo chugainn ach cuairt a thabhairt ar an nasc seo

Macalla, Coirnéal an Cheoil, Facebook Chultúrlann McAdam Ó Fiaich, Dé Sathairn 17 Deireadh Fómhair @ 13:00

Beidh togha an cheoil le clos i gCoirnéal an Cheoil, a eagraíonn Cultúrlann McAdam Ó Fiaich go rialta, arís amárach. Is iad fear Bhéal Feirste John Tracey agus an Corcaíoch Neil Ó Briain a bheidh i mbun an tseisiún. Macalla a thugann siad orthu féin nuair a thagann an bheirt ghiotáraithe seo le chéile. Tá siad ag obair ar albam faoi láthair, agus táim ag tnúth go mór lena chlos. Téir chomh fada le leathanach Facebook na Cultúrlainne amárach timpeall 13:00 agus gach seans go gcloisfear réamhbhlaiseadh de shaothar an EP sin. 

Cleachtadh Cainte le Vincent Manning, Tobar Dhuibhne, gach Céadaoin @ 20:00

D’éirigh chomh maith sin leis na seisiúin Cleachtadh Cainte a d’eagraigh Tobar Dhuibhne le déanaí, go bhfuil siad chun tús a chur leis an tríú seisiún dá leithéid go luath. Is éard atá i gceist leis seo ná cruinnithe cainte eagraithe trí Zoom. ‘Gaelainn’ an teanga labhartha agus é mar aidhm ag lucht eagraithe go mbeadh deis ag rannpháirtithe snas a chur ar a gcuid cainte, faoi stiúir ag Vincent Manning.

Maireann na seisiúin ar feadh uair a chloig, agus bíonn siad ar siúl gach aon Chéadaoin óna hocht a chlog. Níl ach líon an-bheag spásanna acu, mar sin mholfainn teagmháil a dhéanamh leo go luath chun d’áit a chinntiú, ach ríomhphost a sheoladh chuig: pleanteanga@cfcd.ie

Comórtas REIC, bí ag cumadh….

N’fheadar éinne cad atá romhainn sna seachtainí atá le teacht agus é molta ag NPHET inniu go mbogfaí an tír ar fad go Leibhéal 5 ar feadh tréimhse sé seachtaine. Seans go mbeimid ag luí isteach arís ar an gcaitheamh aimsire a rabhamar gafa leo ag tús na paindéime seo i mí na Márta.

Tá cuimhne agam ar an tréimhse sin agus ar shamhlaíocht agus cruthaitheacht na ndaoine timpeall orm. Más amhlaidh a bheidh arís go luath, bí ar an eolas faoi chomórtas iontach atá eagraithe ag REIC. Deir bunaitheoir na heagraíochta, Ciara Ní É, go dtugann an tréimhse seo deis dúinn rud éigin éagsúil a chruthú. Glacfar le saothar nuachumtha idir fhilíocht, rap, cheol, scéalaíocht nó eile… is fútsa atá! Tá trí dhuais ar luach €100 le buachtaint. Tá na sonraí agus treoirlínte ar fad le fáil ach cuairt a thabhairt ar chuntas twitter @reic

An 6 Samhain an sprioc le cuir isteach air, agus craolfar an comórtas beo ar shuíomh YouTube Fiontar agus Scoil na Gaeilge DCU Dé hAoine 13 Samhain @ 20:00.

SCÉALTA EILE