Cruinniú na Cásca

Tar éis gur éirigh chomh maith sin le comóradh 100 bliain 1916, tá imeacht bliantúil ‘Cruinniú na Cásca’ beartaithe ag Éire Ildánach / Creative Ireland agus RTÉ ar Luan Cásca as seo amach.

Agus má bhí tús maith acu anuraidh, táthar ag leanúint ar an mhúnla céanna i mbliana agus scoth an chláir curtha le chéile i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre.

Is í aidhm na féile ná ceiliúradh a dhéanamh ar chultúr agus ar chruthaitheacht mhuintir ilchineálach na hÉireann.

Chuige sin tá éagsúlacht mhór sa chlár idir cheol, dhamhsa, amharclannaíocht, cheardlanna ealaíne, litríocht agus thaispeántais scáileáin a léiríonn an saibhreas mór cultúir atá againn in Éirinn.

Tá imeachtaí nach mbeifeá ag súil leo fosta, mar atá ceardlanna feirmeoireachta inmharthana, an baile bia, seisiúin Lego, ealaín sráide 3D, céilí mór sráide agus seisiún drumadóireachta, a rachadh i bhfeidhm ar réimse leathan daoine.

Anuas air sin, reáchtálfar breis agus 50 caint a dhíríonn ar na healaíona.

Lenny Abrahamson, Razan Ibraheem, an tAthair Peter McVerry, Catriona Crowe, Eoghan McDermott, Mark O’Halloran, Colm O’Regan, Colm O’Gorman, Una Mullally (thuas) na tarraingtí móra a bheas ag cur cainteanna i láthair i mBéarla, agus iad ag plé go leor téamaí a bhaineann leis na healaíona agus cultúr, cruthaitheacht agus cuimsiú sóisialta.

Féile lae is ea í agus titfidh na himeachtaí ar fad sa Phríomhchathair amach idir 11rn – 6in i gceithre shuíomh – Cé Theach an Chustaim, Faiche Stiabhna, Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Margadh na Feirme.

Beidh sraith imeachtaí Gaeilge ar siúl sa Generator i Margadh na Feirme mar chuid den fhéile, á reáchtáil ag RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Agallamh poiblí le hÉilís Ní Dhuibhne a chuirfidh tús le himeachtaí ag 11rn agus í faoi agallamh ag scríbhneoir mór eile, Áine Ní Ghlinn.

Leanfar le dhá sheisiún Dreas Cainte san iarnóin ó 12.15in le haoichainteoirí a thabharfaidh píosa cainte ceathrú uaire uathu leis an bpobal a spreagadh.

Tabharfaidh Anne McCabe, Stiúrthóir Taibhdhearc na Gaillimhe, píosa cainte uaithi dár teideal ‘Splanc! Samhlaíocht agus Scéalaíocht’, agus labharfaidh Gearóid Ó Cairealláin, gníomhaí teanga, faoina shaol ó bhuail stróc é i bpíosa cainte dár teideal ‘10 mBliana i gCathaoir Rotha’.

Beidh sraith tobchainteanna 15 nóiméad ar fhad ar siúl ó 2.45in, le Bláthnaid Ní Chofaigh, an ceoltóir Fiachna Ó Braonáin agus an scríbhneoir Eilís Ní Chinnéide.

Cuirfidh Tristan Rosenstock (thuas) eagrán speisialta den chlár An Cheárta i láthair beo ag 4.10in ó bhrú an Generator chomh maith.

Is ag díriú ar cheist an cheoil thraidisiúnta agus na healaíona traidisiúnta in Éirinn a bheas Tristan agus an painéal cainteoirí Toner Quinn, Eagarthóir The Journal of Music, Tiarnán Ó Duinnchinn, ceoltóir, an cruitire Úna Ní Fhlanagáin agus Pádraig Ó Flannagáin, Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Chomh maith leis an mhórfhéile san ardchathair, tá féilte á reáchtáil go háitiúil ar fud na tíre.

Beith Eithne Ní Chatháin (thuas) agus Maitiú Ó Casaide, ón ghrúpa Ré, i mbun ceoil i dTeach agus Gairdíní Chill Ruaidhrí, Cill Mhantáin ag 6in an lá céanna mar chuid den fhéile.

Tá gach eolas le fáil ag cruinniu.rte.ie nó ó na húdaráis áitiúla.

Moltar ticéid (saor in aisce) a chur in áirithe ansin freisin.

SCÉALTA EILE