Cultúrlann Uí Chanáin ag seoladh scéim oibre deonaí

Tá Cultúrlann Uí Chanáin ag cur tús le scéim oibre deonaí a chuirfidh go mór le lucht saothair na Gaeilge i gCathair Dhoire. Tá an t-ionad cultúir ag súil go meallfaidh an scéim idir Ghaeilgeoirí líofa agus bhunfhoghlaimeoirí le bheith ag obair leis na tograí ar fad atá ar siúl acu.

Beidh an chéad bhabhta earcaíochta ag díriú ar dhaoine a bhfuil Gaeilge acu agus ar féidir leo “fáilte chroíúil” a chur roimh chuarteoirí an ionaid chultúrtha. Glacfar le bunfhoghlaimeoirí agus daoine ar féidir leo comhrá a bheith acu i nGaeilge ina dhiaidh sin. Deir an Chultúrlann go gcuirfear oiliúint agus tacaíocht ar fáil d’fhoghlaimeoirí a chuirfidh lena n-inniúlacht teanga agus a thógfaidh muinín n-oibrithe deonacha.

Reáchtálann Cultúrlann Uí Chanáin, atá lonnaithe i lár an bhaile i nDoire, imeachtaí ealaíne, cultúrtha, agus cruthaitheacha uilig trí mheán na Gaeilge. Ina measc, beidh an fhéile cheoil IMBOLC ag titim amach i mí Feabhra a mheallfaidh amhránaithe Gaelacha go dtí an chathair. Beidh deis ag na hoibrithe deonacha a bheith ag cur le pleanáil agus forbairt na n-imeachtaí seo agus iad ag cur lena gcumas sa Ghaeilge fosta.

Tá saol na Gaeilge ag dul ó neart go neart i nDoire le blianta beaga anuas de bharr theacht na mac léinn ollscoile go háirithe. Déanann beagnach 100 mac léinn staidéar ar an Ghaeilge mar ábhar nó mionábhar i gColáiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh. Cuirfidh an cúrsa nua Stair le Gaeilge go mór leis na huimhreacha seo ar an bhliain acadúil seo chugainn. Anuas ar na cúrsaí Gaeilge atá ag teacht chun cinn, déanann An Cumann Gaelach sárobair i gcur chun cinn na Gaeilge sa chathair idir Pop-Up Gaeltachtaí agus feachtasaíocht ar son comharthaíocht dhátheangach.

Sa Chultúrlann tá Club Óige Setanta ann fosta, cumann óige a fhreastalaíonn ar riachtanais na nGaeilgeoirí óga i nDoire. Tá an club ar oscailt trí oíche in aghaidh na seachtaine, ag soláthar obair óige chomh maith le himeachtaí ealaíne, ceoil, agus cultúir do Ghaeil óga. Is deis eile í seo a bheith ag obair go deonach le pobal Gaeilge na cathrach.

Tá cumas éigin sa Ghaeilge ag beagnach 20,000 duine a chónaíonn i limistéar Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.

foirm ann le hiarratais a dhéanamh ar an scéim dheonach le Cultúrlann Uí Chanáin agus is féidir tuilleadh eolais a iarraidh ag siubhan@culturlann.org.

SCÉALTA EILE