Damhsa ag Liú Lúnasa

Dealraíonn sé go bhfuil an meon ‘Ná hAbair É, Déan É’ ag fás arís i measc na nGael agus tionscnamh eile seolta atá ag brath ar thacaíocht an phobail seachas maoiniú na n-eagras teanga.

D’éirigh leis an bhanna Seo Linn a sprioc airgid a bhaint amach ar Kickstarter le déanaí agus anois tá cur chuige den chineál céanna in úsáid ag féile nua phobal-bhunaithe i mBéal Feirste.

Beidh Liú Lúnasa ar siúl in ionaid éagsúla sa chathair cois cuain ag deireadh na míosa seo chugainn agus é mar aidhm ag an fhéile cur le saol sóisialta na Gaeilge trí imeachtaí spreagúla comhaimseartha a reáchtáil, go háirithe don ghlúin úr Ghaelach atá ag teacht i méadaíocht fud fad na tíre.

“Tá bunscoileanna agus meánscoileanna á mbunú ó cheann ceann na hÉireann ach is léir nach bhfuil go leor béime go fóill ar an taobh sóisialta de shaol na teanga,” arsa Naoise Ó Cairealláin, duine den lucht eagraithe.

“Tuigeann muid tábhacht na scoileanna ach tá sé thar am gur eagraigh muid níos mó imeachtaí sóisialta.

“Tá níos mó den chraic, den drabhlás agus de dheiseanna ginearálta chun Gaeilge a úsáid de dhíth le saol níos iomláine a chruthú.”

liu-lunasa

Cuirfidh Liú Lúnasa béim ar leith ar an nuacheol Gaeilge le leithéidí na racairí óga Dysania – thuas, a bhfuil a gcéad EP le heisiúint acu gan mhoill – an t-amhránaí aoibhinn Emma Ní Fhíoruisce agus an réabhlóidí JJ Ó Dochartaigh, chomh maith le cúirt rapfhilíochta.

Ar a bharr sin beidh ióga as Gaeilge le Óga Yoga, seisiún gluaiseachtaí aclaíochta, fulacht fia agus drámaíocht do pháistí.

“Is ar bhonn deonach atá an fhéile á reáchtáil, gan aon mhaoiniú, mar sin tá muid ag iarraidh ar an phobal tacú linn agus cuidiú airgid a thabhairt,” a mhíníonn Naoise.

“Rachaidh Liú Lúnasa ar aghaidh ar aon nós ach beidh gach pingin ina cuidiú agus cuirfidh níos mó airgid ar ár gcumas féile níos spraíúla a eagrú.”

Tá eolas iomlán na féile ar fáil ar leathanach Facebook Liú Lúnasa agus is féidir cabhrú leis an sluamhaoiniú ar Crowdfunder anseo.

SCÉALTA EILE