Athéirí na mac tíre

Agus an mac tíre imithe ar fad as Éirinn ó bhí an 18ú haois ann, is deas linn aird a tharraingt ar cibé iarracht atá ar bun an t-ainmhí álainn fiáin seo a thabhairt ar ais – fiú más sa seomra leapa féin é.

Deirtear go bhfuil gach ní faoin spéir á dhíol ar Amazon na laethanta seo, agus is doiligh an méid sin a bhréagnú i bhfianaise an fhobhríste dhalba seo a dhéanann mac tíre 3D de do bhod.

‘Bronntanas foirfe’ é do do ghrá agus tá sé fóirsteanach don lá agus don oíche araon, dar le lucht a dhéantúis.

Maíonn siad go gcuirfidh an bríste beag “cuma ghnéasúil, fhiáin” ar an fhear a chaithfidh é agus go mbeidh sé lán muiníne agus dánachta.

Ar ndóigh, ní ceart an uile rud a léann tú ar líne a chreidbheáil, ach is maith a bheith dóchasach.

eagle

Tá dhá leagan den fhobhríste le fáil: ceann le híomhá de mhac tíre agus ceann eile le hiolar fíréan agus a ghob mór géar.

Éan uasal is ea an t-iolar fíréan a bhí imithe as an tír seo ar feadh scaithimh, ach tá gach iarracht ar bun anois lena thabhairt ar ais i nDún na nGall.

An rud is fearr ar fad faoi na fobhrístí seo ná go bhfuil púitse, nó cinéal de phóca, orthu.

mactire

Suíonn an bod go straitéiseach san áit a bhfuil srón an mhic tíre nó gob an iolair, agus is mar sin a dhéantar samhail 3D de na hainmhithe.

Ar mhaith leatsa do chuid a dhéanamh le hathéirí na n-ainmhithe seo a bhrú chun cinn?

Ar aghaidh leat. Téigh i bhfiántas agus lig glam asat!

Áóóóóóóó!

SCÉALTA EILE