Brugh beag bídeach

Tá mionsamhail Lego déanta de bhrugh chun aird a tharraingt ar na caisleáin chiorclacha seo de chuid na hAlban a tógadh le linn na hIarannaoise.

Sna Garbhchríocha, i Sealtainn agus in Arcaibh, na hoileáin amach ó chósta thuaidh na hAlban, a fhaightear brugha (‘broch’ i mBéarla na hAlban) don fhormhór, agus iad i measc na gcaisleán is sine agus is iontaí dá bhfuil ar fáil sa tír.

Tá an ceann comhaimseartha seo píosa beag níos lú ná na seanchinn, é 40cm in airde, ach úsáideadh 10,000 píosa Lego chun an brugh agus an talamh faoina bhun a thógáil.

Chuaigh Tionscadal Brugh Caithness, eagraíocht atá dírithe ar na caisleáin ársa seo a chaomhnú, i gcomhpháirt le Brick to the Past, comhlacht a chruthaíonn mionsamhlacha Lego de sheanstruchtúir stairiúla, leis an bhrugh Lego a chruthú.

Is iad Dan Harris agus James Pegrum na díograiseoirí Lego ó Brick to the Past a d’oibrigh ar an togra.

Dúirt Dan, a thóg an chuid chiorclach, go ndéanann siad “taighde an-chruinn agus cúramach” agus iad ag obair ar na mionsamhlacha móra millteacha.

“Is breá linn stair agus creideann muid gur féidir spéis daoine óga agus aosta a spreagadh i dtreo na staire leis an Lego.”

Cé gur bhain sé “an-sult” as an obair, dúirt an tógálaí Lego gur chothaigh mionsamhail an bhrugha an dúshlán is mó dó go dtí seo, mar gheall ar uilleann an chrutha chiorclaigh.

Samhlaítear brugha, ar nós Brugh Mousa ar Inse Shealtainn anseo thuas, le ceantair thuaithe ach thángthas ar fhothraigh bhrugha agus ar chnámha daonna i gcathair Shruighle, i lár na hAlban, roinnt blianta ó shin.

Beidh mionsamhail den bhrugh Lego ar taispeáint don phobal in áiteanna éagsúla in Albain le linn an tsamhraidh.

SCÉALTA EILE