Coill Cathrach in airde

Tá ullmhúcháin ar bun chun spás iomlán glas a dhéanamh de chathair Liuzhou i ndeisceart na Síne faoi 2020.

Cuirfear 40,000 crann agus beagnach milliún planda ó bhreis agus 100 speiceas éagsúil san ollchoill cathrach seo, a bheas ar an chéad fhoraois uirbeach dá leithéid ar domhan.

Is é Liuzhou (柳州市) an dara cathair is mó i gCúige Guangxi (广西壮族自治区) i ndeisceart na tíre agus táthar ag súil go rachaidh an togra comhshaoil seo i ngleic le hathrú aeráide agus truailliú aeir sa dúiche.

Is í aidhm na coille seo, atá á cruthú ag an dearthóir Iodálach Stefano Boeri, 10,000 tona de dhé-ocsaíd charbóin a shlogadh isteach gach bliain, mar aon le  57 tona de thruailleáin eile.

Anuas air sin, tá súil acu go gcruthóidh an chathair ghlas 900 tona d’ocsaigin gach bliain a rachaidh chun leas mhuintir na háite agus an dúlra araon.

Dúirt Boeri gur iarracht atá sa togra seo “cothromaíocht a fháil leis an nádúr”.

“Creidim go mór,” arsa sé “gur coillte cathracha an bealach is fearr chun athrú aeráide a laghdú.”

Is cuid de ghluaiseacht idirnáisiúnta iad na forbairtí seo i dtreo domhan inmharthana.

Anuraidh, cuireadh tús le pleananna i bpríomhchathair na Spáinne, Maidrid, chun foirgnimh agus spásanna folmha tréigthe a chlúdach le fásra agus iarracht phraiticiúil a dhéanamh ardú teochta agus tuilte a laghdú sa chathair.

Mar chuid den phlean sin, tá páirceanna na cathrach á leathnú amach, spásanna folmha á n-aistriú ina ngairdíní agus duilliúr anois á fhás ar dhíonta agus ar bhallaí.

Ag tógáil ar an mhéid sin, ní fada anois go mbeidh coill iomlán á cur i gcathair Liuzhou a chlúdóidh 432 acra – sin tuairim is 144 Páirc an Chrócaigh!

70 foirgneamh – a rachaidh go hard go ceartingearach i dtreo na spéire – san iomlán a bheas sa choill uirbeach, ina mbeidh ospidéil, tithe, óstáin, scoileanna agus oifigí, agus tá súil ag an rialtas go mbeidh 30,000 duine ag cur fúthu sa chomharsanacht ghlas seo sa deireadh.

Tá painéil ghréine beartaithe do gach foirgneamh chun an chuid is fearr a dhéanamh den fhuinneamh nádúrtha agus beidh córas aerchóirithe á chumhachtú le fuinneamh geoiteirmeach.

Meastar go mbeidh an choill chónaitheach seo réidh faoi cheann trí bliana… is muidne atá ar bís lena feiceáil!

SCÉALTA EILE