Dúch Fómhair: Comórtas dár léitheoirí ealaíonta!

Tá áthas ar NÓS a fhógairt go bhfuil comórtas eile againn daoibh an tseachtain seo!

Beidh ealaíontóirí ar fud na cruinne ag cur tús le ‘Inktober’, nó ‘Dúch Fómhair’ mar atá baiste ag na Gaeil air, Déardaoin. Dúshlán idirlín atá i gceist le Inktober ina ndéanann ealaíontóirí iarracht pictiúr dúigh a chrochadh ar na meáin shóisialta gach uile lá ar feadh na míosa Deireadh Fómhair.

Tá duais iontach againn i mbliana dár léitheoirí ealaíonta ar mhaith leo tabhairt faoin dúshlán — prionta álainn Gaelach ón ealaíontóir Brian Ó Muirí ón suíomh ‘Blag Beag’. Bronnfaidh Brian prionta Gaelach dá chuid ar dhuine de léitheoirí NÓS a bheidh ag glacadh páirte i ndúshlán Dúch Fómhair i mbliana. 

Is gá na céimeanna seo a leanas a dhéanamh le cur isteach ar an gcomórtas:

1) Na leideanna a chum Jake Parker ó Inktober a leanacht le híomhánna dúigh a chruthú

2) D’íomhá a chrochadh ar na meáin shóisialta faoin haischlib #dúchfómhair2020

3) Clib a chur orainne! (@nosmag)

4) Cuntas Blag Beag a leanacht ar Instagram nó ar Twitter (@blagbeag!)

Thosaigh Brian ag díol a chuid priontaí ar líne le linn na dianghlasála i mbliana agus tá bailiúchán breá d’íomhánna Gaelacha aige ar a shuíomh idirlín anois. Beidh cead ag an mbuaiteoir aon cheann de na priontaí sin a roghnú (ach amháin ‘Hozier’ agus ‘Maud Gonne’) mar dhuais nuair a bheidh an mhí curtha isteach againn. 

Priontaí Bhriain Uí Mhuirí ó Blag Beag

Chuir Jake Parker tús le Inktober den chéad uair breis agus deich mbliana ó shin, le barr feabhais a chur ar a scileanna dúigh féin agus le “dea-nósanna líníochta a chothú” dó féin. Ó shin i leith, tá fás as cuimse tagtha ar an nós agus na mílte ealaíontóirí ar fud an domhain ag glacadh páirte ann. 

Tá go leor eolais ar fáil ar shuíomh oifigiúil Inktober, ach go bunúsach níl le déanamh ach pictiúr a tharraingt gach lá le linn mhí Dheireadh Fómhair agus é a chrochadh ar na meáin shóisialta faoi na haischlibeanna #Inktober nó #Inktober2020. 

Nuair a cuireadh tús le Inktober in 2009, díríodh ar an líníocht thraidisiúnta, ach glactar le stíleanna agus modhanna éagsúla anois, agus tá roinnt mhaith ealaíontóirí ann a chruthaíonn a gcuid ealaíne go digiteach. Chomh maith leis sin, táthar ann a thapaíonn an deis a scileanna peannaireachta a léiriú agus callagrafaíocht a dhéanamh in áit na líníochta. 

Foilsítear leideanna ar shuíomh oifigiúil Inktober ag tús mhí Mheán Fómhair le spreagadh a thabhairt do na healaíontóirí. Seo thíos na leideanna do Dhúch Fómhair 2020. 

Ní gá go mbeifeá i d’ealaíontóir gairmiúil, ná fiú i d’ealaíontóir maith, le páirt a ghlacadh in Inktober agus beidh na mílte daoine a bhíonn ag líníocht mar chaitheamh aimsire ag glacadh páirte ann i mbliana. Is í an sprioc atá ag lucht a eagraithe ná daoine a spreagadh ealaín a chruthú go rialta agus a roinnt le pobal ealaíontóirí. 

Tá ranganna físe, leideanna agus ábhar eile ar fáil ar shuíomh oifigiúil Inktober chomh maith le heolas faoi dhúshlán na bliana seo agus naisc chuig suíomh ar ar féidir trealamh líníochta agus ábhar poiblíochta Inktober a cheannacht.

SCÉALTA EILE