Éacht Gaudí…

A bhuíochas le samhaltú 3D bunaithe ar phleananna Antoni Gaudí, tá muid in ann a fheiceáil anois cén leagan amach a bheidh ar eaglais La Sagrada Família, nuair a bheidh sé réidh i gceann 10 mbliana eile.

Agus í aitheanta mar cheann de na héachtaí is iontaí le Gaudí, táthar dóchasach go mbeidh deireadh á chur leis an tógáil ar eaglais mhór Barcelona faoin bhliain 2026, in am do chomóradh 100 bliain a bháis.

Bhásaigh an Catalónach go tragóideach sa bhliain 1926, trí lá théis gur leag tram go talamh é.

Fad is a bhí sé beo aithníodh Antoni Gaudí mar dhuine de na hailtirí is tábhachtaí ar domhan.

Tuigtear gur chaith laoch na Catalóine 40 bliain i mbun pleananna deartha an Sagrada Familia.

Is deacair a chreidiúint gur cuireadh tús leis an obair thógála ar an ardeaglais sa bhliain 1882.

Fiú agus an obair thógála fós ar siúl, tá an Sagrada Familia ar cheann de na tarraingtí turasóireachta is mó sa chathair.

Faoin am go mbeidh sé réidh, tuigtear go beidh sé 170 méadar ar airde agus go mbeidh spás san ardeaglais Ghotach, a mbeidh 18 spuaic uirthi, do 9,000 duine ag aon am amháin.

Tá an tógáil ar siúl le 130 bliain anuas agus tá obair dheisiúcháin le déanamh ar chodanna áirithe den fhoirgneamh atá ina seasamh leis na scórtha bliain cheana féin.

Mealltar tuairim is 3 mhilliún cuairteoir gach bliain chuig an Sagrada Familia, atá aitheanta mar Láithreán Oidhreachta Domhanda ag UNESCO.

Is ón teacht isteach a fhaightear ó dhíolachán na dticéad iontrála a mhaoinítear an togra.

Is féidir an leagan críochnaithe den fhoirgneamh a fheiceáil san fhíseán seo thíos… nach é a bheas mórthaibhseach!

SCÉALTA EILE