Fáinne na Sábháilteachta


Agus muid ag caint ar shábháilteacht ar bhóithre na tíre seo, ní leor éadach ard-infheictheacht do rothaí i gcónaí.

Is amhlaidh is fíor i gcás na Fraince, agus aird na ndéantóirí Michelin dírithe ar an cheist.

‘Fáinne Rothair’ atá á thabhairt ar an dearadh nua seo a thugann tuilleadh cosanta do rothaithe i ndorchadas na hoíche.

Suite go néata ar hanlaí an rothair, teilgeann an uirlis chliste solas dearg ar an bhóthar mórthimpeall an rothaí mar a bheadh fáinne cosanta ann.

De réir mar a thagann carr níos cóngaraí don rothaí, éiríonn an solas níos gile agus bogann sé ar luas níos gaiste.

Is léiriú é an fáinne ar an fhad ar cheart do thiománaithe fanacht amach ó rothaithe agus iad ag dul tharstu go sábháilte.

De réir figiúirí atá cruinnithe ag Michelin, teipeann ar thiománaí amháin as gach cúigear sa Fhrainc spás go leor a fhágáil don rothaí ar an bhóthar.

Moltar ar fud na hEorpa spás aon mhéadar a fhágáil idir an gluaisteán agus an rothaí i gceantair uirbeacha agus spás 1.5 méadar a fhágáil faoin tuatha, nó i gcásanna ina bhfuil an tiománaithe ag dul níos gaiste ná 60km san uair.

Tarlaíonn tuairim is 5,000 timpiste “a d’fhéadfaí a sheachaint” sa Fhrainc gach bliain de thairbhe tiománaithe a bheith ag dul ró-ghar do rothaí.

Tá súil ag na húdaráis go laghdóidh an ‘Fáinne Rothair’ líon na dtimpistí, agus aird na dtiománaithe á díriú ar an solas dearg.

SCÉALTA EILE