Léarscáil adhmaid de Thithe Solais Móra na hÉireann nochta i dTeach Solais Fhánada

Tá léarscáil mhór adhmaid curtha isteach i dTeach Solais Fhánada le hómós a thabhairt do thithe solais ar fud na hÉireann agus aird a tharraingt orthu.

Coimisiúnaíodh ceardaí as Fánaid, Martin Clinton ón gcomhlacht ealaíne adhmaid Carraig na Rón, leis an léarscáil mhór a dhearadh agus a dhéanamh do Theach Solais Fhánada. Dhear Martin an léarscáil ina mhíreanna mearaí agus tá a áit féin ar an mbord ach gach deilbhín de Thithe Solais Móra na hÉireann. 

“Bímid i gcónaí ag iarraidh rudaí a dhéanamh a bheadh ag díriú ar pháistí agus ar an teaghlach. Is fearr rudaí idirghníomhach a bheith againn in áit a bheith ag súil go n-amharcfaidh páistí ar rudaí ar na balla, agus go mbeadh rud éigin ann a bhféadfaidís lámh a leagan air agus spraoi a bhaint as. Is as sin a tháinig an coincheap gur féidir míreanna mearaí a dhéanamh. Pléigh muid le Martin Clinton é, tá an ghnólacht Carraig na Rón cúpla míle siar an bóthar ó Theach Solais Fhánada agus tá rudaí eile déanta aige dúinn cheana féin,” a dúirt Rosie Nic Cionnaith, Oifigeach Margaíochta an Tí Solais, le NÓS.

Nochtadh an léarscáil nua ag an teach solais Gaeltachta le deireanas agus bhí an deis ag cuairteoirí a n-iarracht féin a dhéanamh na tithe beaga adhmaid a chur ina leaba cheart ar an chlár. 

“Tá na cuairteoirí ag baint an-sult as. Tá na daoine fásta ag cur an-spéis san ealaín agus is maith le páistí a bheith ag spraoi leis. Ní do pháistí amháin atá sé, mar níl sé chomh furasta sin na deilbhíní a chur ina n-áit, tógann sé roinnt ama, agus tá sé deas nuair a thagann daoine le chéile timpeall an bhoird le sult a bhaint as agus rudaí a fhoghlaim uaidh. 

Ní hé seo an t-aon mhír ealaíonta oideachasúil a bheidh á cur in áit i dTeach Solais Fhánada, dar le Rosie. Tá Martin ag obair cheana féin i gceardlann Charraig na Rón ar mhíreanna eile a chuirfear sa teach solais a “mbainfidh cuairteoirí taitneamh agus tairbhe astu”.

“An rud a bheas ann ná léarscáil de thithe solais chontae Dhún na nGall. Bíonn patrún solais difriúil ann i ngach teach solais, agus cabhraíonn na patrúin sin leis na báid a bhíonn amuigh ar an fharraige mhór na tithe a aithint agus a oibriú amach cá bhfuil siad. Bíonn dathanna difriúla i gceist fosta, is féidir a fheiceáil go bhfuil sé ‘bán agus buí’ in áit amháin agus ‘dubh agus buí’ in áit eile. Beidh an léarscáil á cur i spás beag dorcha againn agus cuirtín timpeall uirthi. Beidh atmaisféar cineál rúna ann agus beifear in ann dul isteach agus na cnaipí a bhrú leis na soilse seo a fheiceáil,” a dúirt Rosie. 

Osclaíodh Teach Solais Fhánada don phobal mar ionad turasóireachta in 2016. Tá na mílte daoine tar éis cuairt a thabhairt ar an teach solais Gaeltachta ó shin. Tá an Ghaeilge in uachtar san áit agus eolas agus turais treoraithe ar fáil do chainteoirí Gaeilge ann. 

Táthar in ann fanacht sna tithe beaga saoire taobh leis fosta, áit a mbíodh lucht an tí solais ina gcónaí fadó. Tá Teach Solais Fhánada ar cheann de Thithe Solais Móra na hÉireann, tionscadal turasóireachta a seoladh tamall de bhlianta ó shin le hoidhreacht mhara na hÉireann a cheiliúradh. 

SCÉALTA EILE