Midland – Lár Tíre

TAISPEÁNTAS: Midland – Lár Tíre
Cartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, BÁC 2 / 9 Eanáir – 24 Bealtaine 2015


‘Midland – Lár Tíre’ an teideal atá ar thaispeántas dátheangach, ilmheánach Pamela de Brí, a bheidh ar siúl sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, i mBarra an Teampaill.

Baineann an taispeántas le haistear a thóg an t-ealaíontóir ar bhealadh rothaíochta sean-iarnróid an MGWR, (Midland Great Western Railway), in Earrach na bliana 2011.

D’éirigh le Pamela an bealach ar fad (tuairim is 1000km) ó Bhaile Átha Cliath trasna na tíre a thaisteal ar a rothar.

Contae na Gaillimhe ab ea a ceann scríbe, An Clochán le bheith beacht, agus bhain sí amach é.

Dhein sí a turas a thaifeadadh, agus is é an saothar sin – meascán de ghrianghraif, míreanna fuaime, píosaí dealbhadóireachta, leabhair nótaí, léarscáileanna agus físeán – atá sa taispeántas seo.

Leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh mhí Bealtaine agus tá sonraí le fáil ar www.nli.ie.

SCÉALTA EILE