Rothair bheaga bhídeacha…

Ar cheann de na fadhbanna a mbíonn rothaithe ag gearán faoi in Éirinn agus iad ag iarraidh a mbealach a dhéanamh sna cathracha, tá an ganntanas áiteanna lena rothair a pháirceáil.

Is iomaí fógra ar gheataí a chuireann cosc, nó fiú bagairt fíneála, ar rothaithe bochta le cinntiú nach mbeadh aon rothar ina bhac ar bhealach siúil, nó nach bhfágtar in áiteanna iad nár mhian le daoine go mbeadh slám rothar cruinnithe le chéile.

Go deimhin, is fadhb í atá le brath i gcathracha móra ar fud na cruinne.

Le réiteach a fháil ar an scéal, chuaigh an dearthóir óg, Yuma Kano, as Tóiceo na Seapáine, i mbun oibre le seastáin seo na rothar beag bídeach a chruthú.

Dúirt Kano gur spreagadh é le tabhairt faoi “Thogra na Seastán Rothair” mar gheall ar an chuma “trína chéile a bhíonn ar rothair atá parcáilte go randamach” agus iad i mullach a chéile ar chosáin na gcathracha.

Seachas an chuma tharraingteach atá orthu is é bua mór an deartha seo a laghad spáis a thógann sé, gan iad ach 362mm ar leithead agus 219mm in airde.

Tá dhá chineál stíle ar fáil, cinn ar féidir a lonnú ar an talamh le druilire, agus cinn eile atá ceangailte le pláta ar féidir a leagadh síos in áiteanna éagsúla, ag brath ar an spás atá ar fáil.

Do rothaithe atá ina gcónaí i gcathracha ina ngoidtear rothair go minic, áfach, is fearr na cinn sheasmhacha.

Tá an dearadh is déanaí seo ó Kano ag teacht le dearaí eile dá chuid ar nós An Scriú Straoiseoige agus An Bolgán Vása, a chuireann casadh beag spraíúil ar dhearadh praiticiúil.

Agus duais mhór deartha sa tSeapáin buaite ag Kano le déanaí mar gheall ar na rothair bheaga seo, beidh muid ag coinneáil súile ar cibé iontas eile atá ar na bacáin aige!

Is féidir na seastáin a cheannach ó shuíomh Kano anseo!

SCÉALTA EILE