Seo an t-iarnród cáblach is géire ar domhan


Tá sé níos cosúla le cóstóir roithleáin ná traein ach tá an t-iarnród cáblach is géire ar domhan anois i mbun oibre san Eilvéis.

Ag dreapadh ó Schywz go baile Stoos i lár na nAlpa, taistealaíonn an traein cháblach suas agus anuas fána 48 céim, 1,300 méadar os cionn leibhéal na mara.

Táthar á rá gur éacht innealtóireachta é an t-iarnród a chosain €44.6m agus a úsáideann carráistí rothlacha, ar nós bairillí, a chasann de réir leibhéal na fána ionas go mbeidh na hurláir, agus mar sin na paisinéirí, cothrománach i gcónaí.

Tagann an traein nua, óna bhfuil radharcanna den scoth ar na sléibhte máguaird, in áit seanchóras traenach a bhí i bhfeidhm ó 1933, ach ní gá bheith róbhuartha muna bhfuil dúil agat i gcóstóirí roithleáin… ní théann sé ach ag luas 10 méadar sa soicind!

SCÉALTA EILE