€280,000 bronnta ar 57 ealaíontóir ag Ealaín na Gaeltachta

Tá €280,000 bronnta ag Ealaín na Gaeltachta ar 57 ealaíontóir Gaeltachta, idir scríbhneoirí, cheoltóirí, dhamhsóirí, scéalaithe agus go leor eile nach iad. Fuair cuid de na healaíontóirí seo sparánacht suas le €6,000 ón eagraíocht ealaíon Gaeltachta faoin scéim a tugadh isteach le tacaíocht a thabhairt d’earnáil na n-ealaíon sa Ghaeltacht. 

Is faoin gclár ‘Éire Ildánach’ atá €200,000 den airgead á bhronnadh, agus tá Ealaín na Gaeltachta ag súil go gcabhróidh na sparánachtaí leis na healaíontóirí saothar nua Gaeltachta a fhorbairt, taighde a dhéanamh ar ábhair éagsúla, agus a scileanna a fhorbairt. 

I measc na ndaoine ar bronnadh sparánacht orthu ar maidin bhí an t-aisteoir as Cois Fharraige Dónall Ó Héalaí, an damhsóir Ríonach Ní Néill, an drámadóir Darach Mac Con Iomaire, an file Ceaití Ní Bheildiúin, agus an cumadóir Manus Lunny. 

Dúirt Ó Héalaí, a tharraing aird an domhain mhóir air féin le deireanas mar gheall ar an taispeántas a thug sé uaidh sa scannán Arracht, gur “deis iontach” atá bronnta ag Ealaín na Gaeltachta air agus gur faoin scríbhneoireacht scripte a bheidh sé féin ag tabhairt. 

“Tá mé fíor-bhuíoch d’Ealaín na Gaeltachta agus Éire Ildánach as an sparánacht seo. Is deis iontach dom féin go pearsanta í le ham a chur ar leataobh chun tabhairt faoi scríbhneoireacht scripte.

“Mar aisteoir is minic a shantaíonn tú script a scríobh. Beidh mé in ann an fhís sin a fhíorú anois mar gheall ar an tacaíocht agus an spreagadh atá ar fáil ó Ealaín na Gaeltachta agus Éire Ildánach,” a dúirt sé. 

Dúirt Aire na Gaeltachta, Catherine Martin, gur “mór an pléisiúr” di an tacaíocht bhreise seo a chur ar fáil do na healaíontóirí Gaeltachta agus gur “ábhar spreagtha” iad na tionscadail a thagann as an nGaeltacht. 

“Ábhar spreagtha cinnte iad na tionscadail agus is léiriú iad ar an bhfís ar leith atá [ag ealaíontóirí Gaeltachta]. Is seoid ríluachmhar an teanga agus ní mór meas a bheith orthusan atá ag obair trí mheán na Gaeilge agus tacaíocht a thabhairt dóibh,” a dúirt an tAire. 

Dála na hearnála ealaíon taobh amuigh den Ghaeltacht, agus ar fud an domhain, tá earnáil na n-ealaíon Gaeltachta thíos go mór leis an bpaindéim, agus tá “fáilte mhór” curtha ag feidhmeannach forbartha Ealaín na Gaeltachta, Mícheál Ó Fearraigh, roimh an scéim sparánachta. 

“Gan ealaíontóirí, ní bheidh aon ealaín ann. Tá tuiscint mhór againn ar an tábhacht atá leis na healaíona i saol na Gealtachta. Táimid buíodh den chlár Éire Ildánach, a bhuí leis sin táimid in ann tacaíocht shuntasach bhreise a chur ar fáil d’ealaíontóirí sa Ghaeltacht tráth a bhfuil slad déanta ar shlí bheatha daoine ag an bpaindéim,” a dúirt sé.

SCÉALTA EILE