Éigse na Bruiséile: féile úrnua ag Gaeil na mór-roinne

Beidh Gaeil na Beilge ag cruinniú le chéile i gceann coicíse don chéad eagrán den fhéile nua Éigse na Bruiséile.

Féile deireadh seachtaine atá ann a bheidh ar siúl an 13-15 Bealtaine i gcathair ina bhfuil thart ar 200 duine ag obair trí mheán na Gaeilge agus ina bhfuil borradh faoi phobal na teanga le tamall de bhlianta.

Cuirfear tús le cúrsaí in Ambasáid na hÉireann Dé hAoine 13 Bealtaine, áit a dtabharfaidh an t-iar-ollamh le Gaeilge in Ollscoil na hGaillimhe, Mícheál Mac Craith, léacht ar Choláiste Naomh Antaine i Lobháin agus a bhfearfaidh Ambasadóir na hÉireann, Kevin Conmy, fáilte roimh mhuintir na hÉigse.

Dé Sathairn tá cuairt beartaithe ar na lámhscríbhinní Gaeilge atá á gcoinneáil i Leabharlann Náisiúnta na Beilge, sin agus ócáid ar chath Fontenoy leis an úrscéalaí Liam Mac Cóil, an chéad léiriú de dhráma nua-scríofa le Rua Breathnach agus ceolchoirm ina mbeidh amhráin á gcanadh sa Ghaeilge, sa Phléimeanais agus sa Vallúinis, canúint áitiúil de na teangacha Rómánsacha atá á labhairt go fóill i ndeisceart na Beilge.

Dé Domhnaigh beidh duine de na daoine is lárnaí san fheachtas ar son stádas oifigiúil don Ghaeilge san Aontas Eorpach, Pádraig Ó Laighin, ag seoladh a leabhair nua ‘Pobal na Gaeilge: Daonra, Institiúidí, Stádas, agus Cumhacht’, rud an-tráthúil ó tharla go bhfuil an Ghaeilge ina teanga iomlán oifigiúil de chuid an Aontais anois ó bhí tús na bliana ann.

I measc na n-amhránaithe a bheidh ar ardán le linn na hÉigse beidh Doimnic Mac Giolla Bhríde, Claire Nic Ruairí, Raphaël De Cock agus Liam Ó Ceallaigh.

Is í an t-ealaíontóir aitheanta, Selkies, atá lonnaithe sa Bhruiséil, a rinne an dearadh tarraingteach do chlár na hÉigse.

“Le dornán blianta anuas tá fás mór i ndiaidh teacht ar phobal na Gaeilge anseo sa Bhruiséil,” arsa Tomaí Ó Conghaile, duine de lucht eagraithe na hÉigse agus an fear a bhunaigh an iris seo.

“Chuir srianta COVID isteach go mór ar an saol sóisialta sa Bheilg, mar a tharla gach áit ar domhan, ach tá doirse an tsaoil ar oscailt arís agus shíl muid gur mhithid féile a chur ar siúl chun deis a thabhairt do dhaoine teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar chultúr na teanga anseo san Eoraip.

“Is cathair an-ilteangach í an Bhruiséil agus ba mhaith linn cur leis sin ar bhealach spraíúil agus cuid de shaibhreas ár gcultúir féin a roinnt le muintir na Bruiséile ag an am céanna.”

Is ar bhonn deonach atá Éigse na bliana seo á cur le chéile ach deir Tomaí go bhfuil súil acu maoiniú a mhealladh le haghaidh imeachtaí na bliana seo chugainn.

€30 atá ar thicéad don deireadh seachtaine ar fad agus tá gach eolas le fáil ar eigse.be

SCÉALTA EILE