Faisean inbhuanaithe le Caoimhe Ní Chathail agus imeachtaí eile

Ceardlann amhránaíochta le Lillis Ó Laoire agus Conor Ó Gallachóir, Dé Domhnaigh 11 Deireadh Fómhair @ 19:00

Beirt amhránaithe bhreátha ó Ghort an Choirce a bheidh i mbun ceardlanna ar an gceird, an Domhnach beag seo. Is iad Lillis Ó Laoire agus Conor Ó Gallachóir a bheidh ar dualgas don rang dátheangach seo do dhaoine a bhfuil taithí acu a bheith ag canadh – meán leibhéal agus ard leibhéal. 

Cuirfear béim ar an nasc atá idir an ceol agus an fhilíocht, ar rithim na filíochta sna línte agus ar fhuaimniú dúchasach Thír Chonaill. Déanfar idirdhealú idir fuaimniú na filíochta agus fuaimniú na cainte. I measc na n-amhrán a leagfar béim orthu beidh ‘Sliabh a Liag’, ‘An Fial Athair Dónall’, ‘Neansaí Bhán Nic Giobarlaí’, ‘Úna Ní Chonchúir Bháin’, agus ‘Róisín Dubh (leagan Rann na Feirste)’. Más mian leat a bheith ina measc (go fíorúil), téir chomh fada leis an nasc seo

Taispeántas ealaíne, Dánlann Dillon, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, faoi láthair… go tús mhí na Nollag

Bunaíodh Cultúrlann McAdam Ó Fiaich geall le 30 bliain ó shin agus tá sraith spéisiúil imeachtaí beartaithe acu chun comóradh a dhéanamh ar an dáta sin. Ar cheann de na himeachtaí, tá bailiúchán ealaíne an ionaid – a bhíonn de ghnáth scaipithe timpeall an fhoirgnimh – bailithe le chéile in aon áit amháin acu, Dánlann Dillon. I measc na saothar, tá líníochtaí, priontaí agus pictiúir ó chuid de na healaíontóirí is aitheanta in Éirinn. Cheannaigh lucht na Cultúrlainne cuid acu, agus fuarthas cuid eile ó chairde an ionaid, mar bhronntanais. Leanfaidh an taispeántas go tús mhí na Nollag.

Glór an Fhómhair – Faisean inbhuanaithe le Caoimhe Ní Chathail, 12 Deireadh Fómhair @ 19:00 (Facebook Ghlór na nGael) 

Luaigh mé leat an tseachtain seo caite ar an leathanach seo go mbeadh tús á chur le sraith cainteanna go luath ag Glór na nGael, faoi chathaoirleacht Shiún Ní Dhuinn. Bhí an chéad sheisiún ar siúl Dé Luain seo caite agus í ag labhairt le beirt a bhí ag plé le cúrsaí meabhairshláinte.

Is í an léiritheoir, láithreoir agus bean atá thar a bheith eolach ar an bhfaisean inbhuanaithe, Caoimhe Ní Chathail a bheidh in éineacht léi an Luan beag seo. Ag labhairt di leis an Irish Times i rith na seachtaine, luaigh Siún gur mhaith léi labhairt le Caoimhe faoi ‘cad é go díreach atá i gceist le níos lú a bheith agat i do shaol agus cén fáth go bhfuil sé tábhachtach aire a thabhairt don rud atá agat seachas gach rud a chaitheamh amach agus a cheannach in athuair’. Táim ag súil cheana féin leis an gcaint! 

Ceardlann faoi cheol agus scéalta Dhún na nGall le Máiréad Ní Mhaonaigh, Dé Sathairn 17 Deireadh Fómhair

Dáta don dialann!

Bhí an-rath ar cheann d’eagráin na seachtaine seo caite don gclár Nationwide (RTÉ 1), nuair a thug Bláthnaid Ní Chofaigh cuairt ar cheoltóirí oilte cumasacha ár linne – Colm Mac Con Iomaire agus Máiréad Ní Mhaonaigh.

B’álainn a bheith ag éisteacht leo i mbun cainte agus i mbun an cheoil. Beidh Máiréad ag tabhairt faoi cheardlann go luath, mar chuid d’imeacht atá eagraithe ag Ionad na nÉireannach i Nua-Eabhrac, (Irish Arts Centre). Seachtain ón Satharn, roinnfidh sí scéalta traidisiúnta óna contae dúchais, mar aon le ceol na fidle sa cheardlann atá eagraithe acu. Leagfar béim ar stair na bpíosaí, comhthéacs, teicníc agus stíl, i measc eile.  Chun a bheith mar chuid den rang, tabhair cuairt ar an suíomh seo.

SCÉALTA EILE