Féile Ealaíne an Earagail agus imeachtaí eile

Féile Ealaíne an Earagail // 9-26 Iúil 2020

Uair sa bhliain bíonn Féile Ealaíne an Earagail ar siúl i nDún na nGall. Tá an clár athshamhlaithe ag an lucht eagraithe i mbliana de bharr shrianta na paindéime. Is féile de ‘shrutháin’ atá cruthaithe acu má sea, agus is ar shruthanna gairide a bheidh siad ag díriú.

Is féidir leat a bheith i láthair go fíorúil ag preabdhrámaí, mionchláracha faisnéise a fheiscint, agus a bheith ag cúléisteacht le comhráití idirghníomhacha, i measc eile. Mar chuid de shraith ar a dtugtar ‘Ceol na Coille’, beidh tú in ann a bheith i láthair ag rang teagaisc leis na ceoltóirí Dermot Byrne, Roisin McGrory, Yvonne Casey, Deirdre Scanlan agus Deirdre McGrory. 

Beidh coirm ag Iarla Ó Lionáird agus Steve Cooney a mbeidh tú in ann a bheith i láthair ann via YouTube, nó éisteacht leis ag an am céanna ar Highland Radio. Beidh tú in ann dul ar thuras le filí agus ealaíontóirí ó cósta na hAlban agus na hÉireann, faoi stiúir Eoghan Mhic Giolla Bhríde, leis na filí Rona Dhòmhnallach, Máire Dinny Wren, Rody Gorman agus Gillebrìde MacIllemhaoil chomh maith leis an ealaíontóir Kim Sharkey. Is fiú go mór dul chuig an suíomh seo le liosta iomlán na n-imeachtaí a fheiscint.

Ciorcal Léitheoireachta na Cultúrlainne // Dé Céadaoin 15 Iúil 18.30-19.30

An bhfuil béim níos mó leagtha agat ar an léitheoireacht le linn thréimhse seo an víris? Déarfainn gur amhlaidh atá do scata againn! Bí ar an eolas go bhfuil Ciorcal Léitheoireachta ag lucht Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus go mbuaileann siad le chéile uair sa mhí le plé a dhéanamh ar leabhar faoi leith. 

Leabhar na míosa seo ná cnuasach gearrscéalta an údair Seán Ó Muireagáin, Gáire in Éag. Scéalta corraitheacha suite i dtréimhse na dTrioblóidí in Éirinn. Eagrófar seisiún na míosa seo ag baint úsáide as Zoom agus is féidir leat a bheith i measc na ndaoine a thabharfaidh breithiúnas ar a shaothar ach teagmháil a dhéanamh le Fionnuala ón ionad, fionnuala@culturlann.ie

Cúrsaí Oidhreacht Chorca Dhuibhne // Baile an Fheirtéaraigh, Lúnasa agus Meán Fómhair 2020

Dáta don dialann! Foilsíodh an tseachtain seo na dátaí do chúrsaí Gaelainne Oidhreacht Chorca Dhuibhne, a bheidh ar bun go luath i gCo. Chiarraí. Is i mBaile an Fheirtéaraigh a bhíonn a leithéid ar siúl: ranganna a dhíríonn ar chomhráití Gaeilge, amhránaíocht, agus cruinneas na teanga, gan trácht ar bhlaiseadh a fháil ar leithinis aoibhinn Chorca Dhuibhne! 

Tá dhá rogha ann, 31 Lúnasa – 04 Meán Fómhair, nó 7-11 Meán Fómhair. Is féidir breis eolais faoi chostais, lóistín, srl a fháil ach teachtaireacht a sheoladh chuig Caitríona eolas@cfcd.ie nó glaoch a chur ar 066 9156100.

Dála an scéil, má tá tú sa dúthaigh faoi láthair bí ar an eolas go bhfuil Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh ar oscailt arís, ó Chéadaoin go Domhnach, 11.00-16.00!

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2020, 17-19 Iúil 2020

Ní fada uainn Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2020! Trí lá de chomhráití, ceol, ceardlanna, cúrsaí agus caint! Tá tuairim is 16 imeacht ar fad beartaithe idir 17-19 Iúil, le formhór acu ag tarlú ar líne mar aon le ranganna Gaeilge, (Ard-, Meán-, Meán- Íochtarach agus Bun-rang). Tá réimse leathan d’ócáidí samhlaíocha eile beartaithe. Ceardlanna scríbhneoireachta cruthaitheacha le hIan McMillan, ceardlann chócaireachta le Josephine Dunbar, comhrá agus ceol le Mairéad Ní Mhaonaigh, Gráinne Holland & Ciara McCrickard, agus caint ó Phól Mac Cana faoi Éanlaith na hÉireann: Meantáin agus Smólaigh, i measc eile!

SCÉALTA EILE