Féile Scéalaíochta Chléire agus imeachtaí eile

Seimineár gréasáin faoi scéimeanna Fulbright, //ar líne, Déardaoin 10 Meán Fómhair @ 13:00

Tá ana-shuim agam i scoláireachtaí Fulbright, a thugann daoine timpeall an domhain mhóir ag múineadh na Gaeilge. Is iontach na deiseanna a chruthaíonn an scéim seo, agus ba dheas liom lá breá éigin, triail a bhaint as. Más amhlaidh go bhfuil suim agatsa tabhairt faoi chomh maith, bí ar an eolas go nglacfar le hiarratais as seo go tús mhí na Samhna.

Má tá sonraí sa bhreis uait faoi cad é go díreach atá i gceist leis, is fiú go mór bheith mar chuid de sheimineár gréasáin a bheidh ar siúl Déardaoin seo chugainn, ar-líne dár ndóigh. Labhróidh ceathrar a bhain leas as an scéim ag an ócáid, Ellen Corbett, Deirdre Murphy, Dr. Máiréad Nic Giolla Mhichíl agus Pa Sheehan. Bí leo óna 13:00 agus lean an nasc seo chun clárú.

Club Leabhar Dingle Lit Festival

Bhí deis agam anuraidh ‘bheith páirteach in imeacht a bhí eagraithe ag Féile Liteartha Chorca Dhuibhne (Dingle Literary Festival), an chéad bhliain do a leithéid d’fhéile a bheith ar siúl. Bhaineas ana-thaitneamh as agus deinim amach go raibh ana–rath ar an gclár imeachtaí trí chéile.

Bhí amhras orm an n-éireoidh leo leanúint le hócáidí na bliana seo i bhfianaise na paindéime, ach is maith liom a chlos go n-éireoidh! Is ar-líne a eagrófar na himeachtaí ar fad ag deireadh na bliana agus chun lucht féachana a spreagadh, tá seift nua aimsithe ag an lucht eagraithe.

Tá tús curtha acu le Club Leabhar! Is Club Leabhar de shórt eile ar fad atá i gceist i ndáiríre…Is éard a bheidh ar bun acu ar feadh dhá sheachtain déag, ná ag moladh leabhair faoi leith, ó údair a bheidh páirteach i bhféile na bliana seo. Cuirfidh siad sleachta in airde ar a gcuntas Instagram, mar aon le ceisteanna faoin saothar a chuirfidh ag smaoineamh sibh agus teachtaireachtaí ó na húdair. Ní gá go léifeá aon/gach leabhar, ach seans go spreagfaidh an club leabhar seo (le casadh ann), sibh chun léitheoireachta! 

Féile Scéalaíochta Chléire, //ar líne, 4-6 Meán Fómhair

Cuirfear tús le Féile Scéalaíochta Chléire inniu! Ócáid trí lá atá i gceist agus mar atá le cuid mhór mhaith imeachtaí, macasamhail seo, is ar líne a bheidh sé ar siúl.  Is ar chuntais Facebook agus YouTube na féile a chloisfear Clare Muireann Murphy, Bleá Cliathach a insíonn scéalta faoi mhiotaseolaíocht na hÉireann agus na Siria i measc eile; An tÍoslannach Hjörleifur Stefánsson; an scríbhneoir amhrán agus ceoltóir Con ‘Fada’ Ó Drisceoil ó Iarthar Chorcaí agus Ger Wolfe, a insíonn scéalta lena chuid ceoil agus amhrán. Níl ansin ach blaiseadh beag – tá go leor eile páirteach agus gheobhaidh sibh an liosta le háireamh ach an nasc seo a leanúint.

Taispeántais le Elouise Flannery sa Daingean i siopa Ré Nua

Ar chuala sibh trácht ar an ealaíontóir ó Chorca Dhuibhne Elouise Flannery? Mura chuala, mholfainn daoibh éisteacht leis an agallamh seo a dhein Edel Ní Loibhéad lei ar an gclár An Saol Ó Dheas le déanaí agus í ag trácht ar a bailiúcháin nua atá ar taispeáint sa tsiopa Ré Nua sa Daingean. All for Joy agus 100 Days of Birds atá orthu; agus tá cúpla lá eile agaibh chun na pictiúir a fheiscint. Beidh siad ar taispeáint go dtí an 6ú Meán Fómhair agus bíonn an siopa ar oscailt óna 12-5pm sa tráthnóna. Lean í ar Instagram mura n-éiríonn libh cuairt a thabhairt ar an siopa.

SCÉALTA EILE