Gaeilgeoirí aiteacha á lorg le páirt a ghlacadh i dtogra san amharclann náisiúnta

Tá an file Ciara Ní É ag lorg baill eile Ghaelacha den phobal aiteach le páirt a ghlacadh i dtogra nua atá á reáchtáil ag Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath. ‘Aerach.Aiteach.Gaelach.’ is teideal don togra forbartha amharclannaíochta seo, atá á rith faoin mórthogra ‘Abbey 5×5’.

Is grúpa cainteoirí Gaeilge LADT+ atá in Aerach.Aiteach.Gaelach agus tá sé i gceist acu “saothar ildisciplíneach” a fhorbairt le ceiliúradh a dhéanamh ar “stair na gcainteoirí Gaeilge LADT+”.

Dúirt Ciara ar a blag go bhfuil an togra bunaithe ar “an obair leanúnach a bhíonn ar siúl ag leithéidí Bród 19 agus grúpaí agus daoine aonair” a dhéanann ceiliúradh, taighde nó staidéar ar “Ghaeil LADT+”.

“Ba bhreá liom go mbeadh réimse leathan daoine páirteach sa togra seo, agus tá go leor bealaí éagsúla gur féidir le daoine a bheith páirteach ann,” a dúirt sí. 

Mar chuid den togra, forbrófar saothar dátheangach a chuimseoidh idir fhilíocht, drag, dhamhsa, amhránaíocht, amharclannaíocht, fhíseáin agus “miotaseolaíocht”. Iniúchfar na cosúlachtaí idir na dúshláin a bhaineann le bheith i do dhuine LADT+ agus na dúshláin a bhaineann le grúpaí eile in Éirinn, agus cíorfar ceisteanna imeallaithe, an mhionlaithe, na dofheictheachta, agus an scriosta. 

Beidh an imeacht ar siúl idir 24-28 Feabhra. 

Le deich mbliana anuas nó mar sin, tá fás mór tagtha ar imeachtaí agus eagraíochtaí a thugann tacaíocht don phobal aiteach Gaelach. Foilsíodh An Foclóir Aiteach tamall de bhlianta ó shin le stór focal atá oiriúnach don phobal sin a fhorbairt agus a chur sa chúrsaíocht, bíonn imeachtaí ann mar chuid den fhéile Pride i mBaile Átha Cliath, Béal Feirste agus Gaillimh gach samhradh, agus tá grúpaí tacaíochta ann don phobal LADT+ a fheidhmíonn trí Ghaeilge. 

SCÉALTA EILE