GAILEARAÍ: Imithe le Gealaigh


Bhailigh Gaeil ó gach cearn den tír le chéile ag Féile na Gealaí ag an deireadh seachtaine.

Agus cloigeann trom na cóisireachta air go fóill, insíonn JJ Ó Dochartaigh, a bhí i lár an cheoil agus na craice ar fad ón Aoine, cén fáth a bhfuil sé ag súil le féile na bliana seo chugainn cheana féin. 


Tá blaiseadh de na flaithis faighte agam agus is ag Féile na Gealaí a fuair mé é ag an deireadh seachtaine.

Chruinnigh slua mór Gael le chéile i Ráth Chairn ag an deireadh seachtaine le ceiliúradh a dhéanamh ar an cheol Gaelach is fearr ar domhan agus le craic agus spraoi a bheith acu.

Ar pháirc Chlann na nGael – foireann áitiúil Ráth Chairn – a bhí an láthair champála lonnaithe agus mar is gnáth chuir muintir na háite fáilte Uí Cheallaigh roimh gach duine.

Mhaisigh siad geata mór adhmaid ar a raibh íomhá ollmhór den spéir agus den Ghealach péinteáilte ann.

Caithfidh mé a rá go raibh tuirse an domhain orm ar an bhealach go Ráth Chairn.

Ach a luaithe agus a shiúil mé fríd na ribíní daite draíochta a bhí ar crochadh ón doras tugadh ardú meanman agus fuinnimh dom.

Tháinig miongháire ar m’aghaidh nár imigh an deireadh seachtaine ar fad.

Bhí pócaí beaga de dhaoine i gciorcail fud fad na háite agus scoth na craice agus an cheoil ag teacht uathu.

Gach duine ag cuidiú lena chéile na pubaill a chur in airde agus ag roinnt a gcuid bia agus deoch ar a chéile chomh maith.

Agus nuair a thosaigh an ceol spreagúil ar an ardán, bhailigh gach duine le chéile faoin ghrian le cluas éisteachta agus coiscéimeanna damhsa a thabhairt do na ceoltóirí.

Ansin, leis an oíche ag éirí mall chuaigh an slua uilig chuig an teach tábhairne áitiúil, An Brádán Feasa, áit a raibh ceol agus comhluadar Gaelach chomh maith le piontaí deasa fuara.

Lean seo ar aghaidh go maidin (nó má tá gardaí á léamh – lean sé ar aghaidh go dtí a haon a chlog) agus ar ais chuig an láthair champála le tuilleadh craice agus eile a choinneáil ag dul.

Dé Sathairn agus an ghrian ag scoilteadh na gcloch isteach leis an veain seo, agus bricfeasta galánta blasta á iompar ann.

Tús maith leath na hoibre.

Lean muid orainn le cainteanna bunaithe ar na dóigheanna is fearr leis an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga shóisialta, rud a bhí iontach spreagúil agus fiúntach.

Ina dhiaidh sin bhí ióga againn a thug fuinneamh nua dúinn uilig, rud a bhí de dhíth i ndiaidh oíche mhór mhaith.

Nuair a thosaigh an ceol arís bhí gach duine ar ais ar mhuin na muice agus a leithéid de chraic ní fhaca tú riamh.

Idir daoine ina luí thart ar an fhéar ag canadh os ard a gcinn, daoine eile ag boc-léimní thart agus imreoirí ping-pong ar space hopper mór, bhí an lá linn.

Cad é eile a bheadh de dhíth ort ach Féile na Gealaí uair sa bhliain?

Tá gach rud a bheadh uait ag féile champála cheoil ag Féile na Gealaí – na daoine is fearr, an chraic is fearr, an ceol is fearr, áit fhoirfe agus spiorad ar leith nach dtiocfadh leat a cheannach ar ór ná ar airgead.

Bhain Féile na Gealaí duais ag Gradaim NÓS d’Fhéile na Bliana i mí Eanáir.

Beidh sé deacair an fhéile seo a shárú arís ar an bhliain seo chugainn… dorn san aer do na Gaeil!

Mo chroí sibh a lucht eagraithe na féile agus a chairde Gael.

SCÉALTA EILE