Gradam NÓS buaite ag Róisín Seoighe

Bronnadh Gradam NÓS don amhrán nuachumtha is fearr ar Róisín Seoighe, as Conamara, ag Craobhchomórtas Scléip Ghael Linn tráthnóna inné i mBaile Átha Cliath. Bronnadh an gradam speisialta ar an amhránaí agus scríbhneoir amhrán óg as feabhas a saothair sa rannóg ‘Amhránaíocht (Aonair) Chomhaimseartha le Féintionlacan’ do na sinsir.

Anuas ar an ngradam speisialta dá hamhrán nuachumtha, ghnóthaigh Róisín an dara háit sa rannóg sin dá taispeántas trí chéile ag an ócáid a bhí á reáchtáil in Amharclann an Chlasaigh i mBaile Átha Cliath inné.

Is dalta de chuid Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe í Róisín atá aitheanta cheana féin mar cheoltóir cumasach agus ainmniúcháin faighte aici d’Amhrán na Bliana agus do Nuíosach na Bliana ag Gradaim Cheoil NÓS 2018 a reáchtáladh sa Sugar Club i mBaile Átha Cliath an mhí seo caite. Ghlac sí páirt freisin sa seó Aisling? a bhí ar camchuairt timpeall na Gaeltachta le deireanas agus plúr na n-ealaíontóirí Gaeltachta á gcur os comhair an tsaoil.

Dúirt eagarthóir NÓS, Maitiú Ó Coimín, go raibh áthas ar an iris an gradam speisialta a bhronnadh ar an “gceoltóir óg cumasach” agus “gur léir go bhfuil rudaí móra i ndán don Seoigheach agus í ag treabhadh léi i ngort an cheoil nua-aimseartha Gaeilge.

“Tá an ceol nua Gaeilge ar cheann de na rudaí is tábhachtaí do NÓS agus molaimid iarrachtaí Ghael Linn ceol nua-aimseartha a spreagadh i measc an aosa óig agus molaimid go mór na ceoltóirí óga go léir a chuir isteach ar an gcomórtas.

“Tá buanna go leor ag Róisín Seoighe, bhí an t-ádh orainn í a chloisteáil ag Gradaim Cheoil NÓS sa Sugar Club an mhí seo caite, agus tá mé cinnte go gcloisfidh muid i bhfad níos mó uaithi sna blianta amach romhainn,” a dúirt sé.

Deich nduais ar fad a bronnadh ag an ócáid inné agus idir cheoltóirí, dhamhsóirí agus aisteoirí óga ó cheann ceann na tíre ag glacadh páirt in imeachtaí an lae. Bhí os cionn 300 dalta ó iarbhunscoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta i láthair agus iad in iomaíocht lena chéile sa mbabhta ceannais den chomórtas Scléip a fhéachann le daoine óga a spreagadh chun ceol, drámaíocht agus damhsa a chruthú i nGaeilge.

Rince Cruthaitheach (Grúpaí) – SÓISIR:

An Chéad Áit: ‘Spéirling’, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna, Co. na Gaillimhe
Rince Cruthaitheach (Grúpaí) – SINSIR:

An Chéad Áit: ‘Eiliminteach’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Sceitse Nuachumtha:

An Chéad Áit: ‘An Toghchán’, Gaelcholáiste Chill Dara, an Nás, Co. Chill Dara

SluaAmhránaíocht:

An Chéad Áit: ‘Blaisín’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An Dara hÁit: ‘Gliondar’, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú

Ceol Comhaimseartha (Aonair) – SÓISIR:

An Chéad Áit: Aisling Nic Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

An Dara hÁit: Michael Holden, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, an Daingean, Co. Chiarraí

Ceol Comhaimseartha (Aonair) – SINSIR:
An Chéad Áit agus Gradam Scléip 2018: Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
Amhránaíocht (Aonair) Chomhaimseartha le Féintionlacan – SÓISIR:

An Chéad Áit: Jessica Dingle, Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara hÁit: Shonagh Ní Threabhair, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

Amhránaíocht (Aonair) Chomhaimseartha le Féintionlacan – SINSIR:
An Chéad Áit: Tadhg Ó Grifín, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

An Dara hÁit agus Gradam Nós 2018: Róisín Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 

Grúpaí Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan – SÓISIR:

An Chéad Áit: Mia, Sophie & Alannah, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara hÁit: ‘Ré Nua’, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Baile Átha Cliath

Grúpaí Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan – SINSIR:

An Chéad Áit: ‘Tabú’, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

An Dara hÁit: ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

Bhí comórtais an lae inné ar siúl in dhá halla le freastal ar an líon mór iomaitheoirí a ghlac páirt iontu. Bhí daltaí ó na ceithre chúige sa phríomhhalla ar maidin agus iad ag glacadh páirt sna comórtais rince cruthaitheach, sceitse nuachumtha agus slua-amhránaíochta.

As Cúige Chonnacht agus an Mhumhain tháinig daltaí Choláiste na Coiribe i nGaillimh, Coláiste Naomh Feichín i gCorr na Móna, Coláiste an Eachréidh i mBaile Átha an Rí, Coláiste Íde agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne ón Daingean agus Gaelcholáiste Mhuire AG i gCorcaigh.

Ba iad daltaí Mheánscoil Garman in Inis Córthaidh, Gaelcholáiste Chill Dara, Gaelcholáiste Cheatharlach, Coláiste Lú i nDún Dealgán, Scoil Chaitríona i mBaile Átha Cliath, Coláiste Oiriall i Muineacháin agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair a cháiligh ó na babhtaí ceantair i gCúige Laighean agus Cúige Uladh do chraobhchomórtais an lae inné.

Rinne Síle Ní Dhuibhne, Máire Uí Mhurchú agus Nigel Govan moltóireacht ar na comórtais sin.

Sa halla beag, bhí na comórtais amhránaíochta agus ceol aonair ar siúl ar feadh na maidine, agus daltaí ó réimse leathan scoileanna i láthair ansin freisin: Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, agus Coláiste Cois Life, Coláiste Cillian agus Coláiste Íosagáin ó Bhaile Átha Cliath.

Bhí Gráinne Bleasdale, ón mbanna ceoil Spats Colombo, Pádraig Ó Conghaile, ó IMLÉ, agus an tamhránaí Enda Reilly, i mbun moltóireachta ar na comórtais sin.

Déanfar taifead ar fhormhór na mbuaiteoirí sna comórtais amhránaíochta agus tá súil ag Gael Linn go mbeidh an deis ag pobal na Gaeilge an ceol a chloisteáil ar na stáisiúin Ghaeilge ar fud na tíre amach anseo.

“Tá Gael Linn ag comóradh 65 bliain a bhunaithe faoi láthair, agus bhí sé mar sprioc riamh ag an eagras an Ghaeilge a chur chun cinn trí mheán an cheoil agus na n-amhrán. Is ceiliúradh é Scléip ar na healaíona comhaimseartha, agus táimid an-sásta faoin líon daoine óga a raibh deis acu a gcuid tallainne a léiriú trín gcomórtas, i mBliain seo na Gaeilge ach go háirithe,” a dúirt Seán Ó Ceallaigh ó Ghael Linn.

SCÉALTA EILE