Imeachtaí nuálacha ar siúl i rith Sheachtain na Gaeilge 2024

Tá Seachtain na Gaeilge 2024 anois faoi lán seoil ón 1 Márta go dtí an 17 Márta. Beidh roinnt imeachtaí Gaeilge agus imeachtaí dátheangacha ar siúl ar fud na hÉireann agus thar lear. Tá idir oícheanta scannánaíochta, chiorcail comhrá, agus léachtaí ar chlár na bliana agus seo iad cuid de na himeachtaí is suimiúla a bheidh ag titim amach in Éirinn go ceann coicíse.

Cúige Uladh

Bláth na hÓige
02/03/24, 19:00, Béal Feirste

Beidh ceolchoirm ag an ghrúpa ceoil iomráiteach, Bláth na hÓige in ionad Naomh Comhghall ar Bhóthar na bhFál, Béal Feirste. Tá fáilte roimh chuile dhuine 16+ bliain d’aois agus beidh beár an láthair. Tá costas £15 ar thicéad.

Caint & Comhrá, Craobh na Lorgan
02/03/24, 11:00, An Lorgain

Tá Craobh na Lorgan ag cur tús le grúpa comhrá in Áras Ailf Uí Mhuirí. Beidh an grúpa ar siúl gach dara Satharn go ceann 14 seachtain. Is féidir feabhas a chur ar do chuid Gaeilge agus páirt ghníomhach a ghlacadh i bpobal Gaeilge na Lorgan.

Ceardlann Sorcais In Your Space
03/03/24, 12:00-14:00, Doire

Beidh beirt fhear grinn a bhfuil Gaeilge acu ag soláthar ceardlann sorcais i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire. Is féidir cleasanna agus téarmaíocht an tsorcais a fhoghlaim ar fad trí mheán na Gaeilge!

Spraoi Cois Lao
09/03/24, 13:00-16:00, Béal Feirste

Lá spraoi do theaghlaigh a bhfuil Gaeilge acu nó atá ag foghlaim na teanga. Beidh preabchaisleáin, ainmhithe, agus neart eile le sult a bhaint astu i gCearnóg Theach an Chustaim i mBéal Feirste.

Logainmneacha, Bailte Fearainn agus Tírdhreach
15/03/24, 19:30-20:30, Dún Geanainn

Beidh Déaglán Ó Doibhlin ag tabhairt léachta ar na logainmneacha agus na bailte fearainn i Lár-Uladh. Beidh an chaint ag titim amach ar Chnoc Uí Néill i nDún Geanainn agus tá costas £5 ar an imeacht.

Cúige Chonnacht

Caint & Comhrá, Liatroim
02/03/24, 11:00-12:00, Droim Dhá Thiar

Cuirfear tús le cúrsa Caint & Comhrá ag a Club House ar Bhóthar an Stáisiúin. Mairfidh an cúrsa 20 seachtain agus beidh deis cainte ann gach Satharn go dtí an 20 Iúil.

Gig Rónán Ó Snodaigh & Myles O’Reilly
03/03/24, 15:30-17:30, Meáraí

Beidh Rónán Ó Snodaigh & Myles O’Reilly ag seinm ag an Middlethird Social Farm ag gig a oireann do gach aoisghrúpa. Tá costas €10.62 ar thicéad don tráthnóna spleodrach sa Glass House.

Ceardlann Gairmeacha
05/02/24, 12:30-14:00, Gaillimh

Tabharfar ceardlann ar ghairmeacha Gaeilge san Ideas Lab ag Ollscoil na Gaillimhe. Is deis saor in aisce í a bheith ag foghlaim faoi na hearnálacha éagsúla atá i saol gairmiúil na Gaeilge.

Maidin Caifé Ghaeilge Mhaigh Cuilin
08/03/24, 11:00-12:00, Maigh Cuilin

Beidh maidin caifé Gaeilge ar siúl gach Aoine ag an 11:00 i dTeach na Gaeilge. Cuirfear fáilte roimh chách Gaeilge Mhaigh Cuilin a chleachtadh agus a chur chun cinn.

Tráth na gCeist
13/03/24, 12:00-14:00, Sligeach

Tá lucht an chúrsa BA Gaeilge agus Gnó ag Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh ag reáchtáil tráth na gceist saor in aisce. Beidh ticéad de dhíth ar gach ball foirne ionas go mbeidh deis acu duais a thabhairt abhaile ón ATU i Sligeach.

Cúige Laighean

Seanchoíche
01/03/24, 19:30-22:00, Baile Átha Cliath

Beidh deis ag scéalaithe a bhfuil taithí acu agus scéalaithe breá nua píosaí a chur i láthair in Medley, Baile Átha Cliath. Cluinfear scéaltaí grinn, scéaltaí brónacha agus níos mó faoi théama na hoíche – ‘Féidearthachtaí’.

Cad é an Ghaeilge ar Vaudeville?
02/03/24, 13:00, Tamhlacht

Tráthnóna greannmhar agus draíochtúil a bheidh ann ag an seó, ‘Cad é an Ghaeilge ar Vaudeville?’ Tá fáilte roimh gach aoisghrúpa sa Chaifé Aon Scéal ach coimhéad – beidh cleasaíocht agus contúirt i gceist!

Toddler Time le Sarah Sparkles
09/03/24, 10:00-12:00, Cluain Dolcáin

Beidh Sarah Sparkles ag déanamh ceiliúradh ar an Ghaeilge le Toddler Time i Leabharlann Chluain Dolcáin. Tá an t-imeacht seo saor in aisce agus lán spraoi do pháistí óga.

Páipéir Oireachtas na Gaeilge 1939-1994 leis an Leabharlann Náisiúnta
12/03/24, 11:00, ar líne

Tabharfaidh Máire Ní Chonalláin, coimeádaí cúnta na leabharlainne, caint ar Pháipéir Oireachtas na Gaeilge ó 1939-1994 as Gaeilge. Cluinfear faoi thuarascálacha riaracháin agus iontrálacha comórtais i measc roinnt eile.

Oíche Cheoil do Sheachtain na Gaeilge
13/03/24, 19:00-21:00, Fine Gall

Beidh Ellie Nic Fhionnghaile, Dónal Kearney, agus Fergus Cahilane ag seinm agus ag canadh ag ceolchoirm saor in aisce i bhFine Gall. Soláthrófar sólaistí ar an oíche.

Cúige Mumhan

Ceiliúradh in omós do Sheán Ó Morónaigh
01/03/24, 19:30-21:00, Luimneach

Déanfar ceiliúradh le ceol agus caint ar Shéan Ó Morónaigh, iar-bhall de Chraobh Chathair Luimnigh agus iarstiúrthóir an Chomhlachais Náisiúnta Drámaíochta. Beidh an t-imeacht seo ag titim amach i Halla Íde ar Shráid Thomáis.

SEAL cois SULÁIN: Agallaimh Aeracha agus Lúibíní Luachmhara
05/03/24, 19:00-21:00, Baile Mhúirne & 12/03/24, Baile Mhúirne

Éascóidh Áine Uí Chuill agus Seán Ó Muimhneacháin ceardlann ar fhorbairt Agallamh Beirte agus Lúibíní, dhá mhodh scéalaíochta clúiteach atá fite fuaite i nGaeltacht Mhúscraí, in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh ar an 5 Márta. Ar an 12 Márta, beidh deis ag rannpháirtithe an imeachta a gcuid agallamh féin a chur i láthair san ionad. Tá an t-imeacht seo saor in aisce.

Oíche Scannáin: An Cailín Ciúin
07/03/24, 18:45, Trá Lí

Léireofar an scannán mór le rá, An Cailín Ciúin, in Restaurant K i dTrá Lí. Oíche iontach a mbeifeá ag súil léi le craic ar dóigh, bia blasta, agus scoth na scannánaíochta le feiceáil!

Allagar na hAoine
08/03/24, 11:30-12:30, Baile an Fheirtéaraigh

Beidh caint agus comhrá ar siúl gach Aoine i dTigh Áine go ceann 25 seachtain. Deis labhartha agus suíomh iontach chun caidrimh úra a thógáil trí mheán na Gaeilge is ea an t-imeacht seo.

Turas Treoraithe Dátheangach in Iarsmalann na Meánaoise
13/03/24, 13:15, Port Láirge

Is féidir turas treoraithe dátheangach a dhéanamh in Iarsmalann na Meánaoise, Port Láirge. Cluinfear faoi stair na hÉireann agus stair na hEorpa ag an imeacht speisialta seo.

SCÉALTA EILE