IMRAM i mbun iomartha don 20ú bliain as a chéile

Seolfar IMRAM inniu agus scóip na féile ina spreagadh agus ina hardán do lucht scríofa na Gaeilge i gcónaí. Prós, filíocht, scannánaíocht agus tuilleadh eile le fáil ar “aistear mistéireach” na féile i mbliana.

Beidh úrscéal úrnua le hAnna Heusaff á sheoladh i mBaile Átha Cliath tráthnóna chun tús a chur leis an fhéile IMRAM agus í ag ceiliúradh 20 bliain ar an fhód. Tiocfaidh scríbhneoirí agus ealaíontóirí le chéile idir 18-21 Deireadh Fómhair agus 10-18 Samhain chun a gcuid saothair nua a chur faoi bhráid lucht fiosrach na féile.

Deis a bhí san fhéile i gcónaí do scríbhneoirí Gaeilge a saothair a chur chun cinn agus spéis a mhúscailt i litríocht na teanga. Dúirt stiúrthóir IMRAM, Liam Carson, go raibh an fhéile riamh ag obair i dtreo “ardán atá ag teastáil go mór ó scríbhneoirí Gaeilge i gcroílár shaol cultúrtha Bhaile Átha Cliath a sholáthar.”

Clár tairbheach agus thar a bheith fiúntach atá sna himeachtaí arís i mbliana. Chomh maith le leabhar nua Heusaff, Sa Pholl Báite, labhróidh Cathal Póirtéir ar An Tiarna George Hill agus Pobal Ghaoth Dobhair le hÉilís Ní Dhuibhne agus pléifear dul chun cinn na mban san 20ú haois tríd an cheiliúradh filíochta Feisteas an tSaoil le hÁine Moynihan.

Beidh comórtas filíochta Duais Bashō ann i gcomhar le Guth na hÉigse, a thabharfaidh deis do scoláirí iar-bhunscoile haiku a chur i láthair. Ina theannta sin, comórtas aithriseoireachta do scoileanna le Éigse Éireann.

Ní litríocht agus filíocht amháin a sheolfar, áfach, agus é de rún ag Liam “féile ilmheánach” a chur ar fáil arís. Is crithfhreagairt ilmheánach é Rabhadh Gan Ghníomh a thabharfaidh spléachadh dátheangach ar an dóigh a bhfuil ealaíontóirí ag dul i ngleic leis an ghéarchéim aeráide.

Tá réimse leathan ag IMRAM 2023, mar is dual dó, agus go leor ama suim a chur in imeachtaí na féile go fóill. Le haghaidh tuilleadh eolais agus chlár na féile, téigh anseo.

SCÉALTA EILE