Iomlán na bpasanna deireadh seachtaine d’Fhéile na Gealaí díolta

Tá iomlán na bpasanna deireadh seachtaine d’Fhéile na Gealaí díolta. Sin iad na ticéid do dhaoine ar mhaith leo freastal ar imeachtaí na féile ach nach dteastaíonn cead campála uathu. Tá roinnt ticéid champála ar fáil fós chomh maith le ticéid lae.

Tá costas €110 (+ táille €8.95) ar an ticéad campála a thabharfaidh cead isteach ar an láthair campála, club na féile i Halla Pobail Ráth Chairn agus airéine na féile ar pháirc imeartha Ráth Chairn.

Tá ticéid lae agus pasanna teaghlaigh fós ar fáil freisin. €50 (+€4.60) atá ar thicéad lae a ligfidh duine isteach ar an Aoine nó ar an Satharn agus isteach chuig An Bradán Feasa i mbaile Ráth Chairn san oíche. Ní bheidh cead ag duine a bhfuil an ticéad seo aige isteach sa láthair campála ar chor ar bith.

Beidh imeachtaí speisialta ar fáil do pháistí ag Féile na Gealaí agus tá ticéid speisialta ar fáil do thuismitheoirí ar mhaith leo freastal ar na himeachtaí sin a beidh ar siúl i Leabharlann Ráth Chairn agus in Áras Pobail Ráth Chairn. Beidh cead isteach chuig an airéine go dtí 20.00 leis an ticéad céanna. Cosnóidh ticéad do thuismitheoir amháin €15 (+€2.07) agus ticéad do bheirt tuismitheoirí €30 (+€3.15).]

Beidh Féile na Gealaí 2023 ar siúl ar an 9-11 Meitheamh i Ráth Chairn i nGaeltacht na Mí. I measc na gceoltóirí agus na mbannaí ceoil a bheidh i láthair ag an bhféile beidh IMLÉ & Róisín, Pólca 4, Súil Amháin, Emma Ní Fhíoruisce, Grooveline, Dris Óg, an Chéad Ghlúin Eile agus go leor eile.

I measc na n-imeachtaí don aos óg a bheidh ar siúl ag an bhféile beidh ‘Picnic Teidí’, ceardlanna ealaíne, dioscó na n-óg, agus tuilleadh.

Tá bus eagraithe ag Club Chonradh na Gaeilge ó Bhaile Átha Cliath go Ráth Chairn do mhuintir na hardchathrach. Fágfaidh an bus an Club ar Shráid Fhearchair ag 15.00 ar an Aoine agus fillfidh sí ar an gcathair ag 12.00 ar an Domhnach. Tá costas €20.28 ar an ticéad bus. 

SCÉALTA EILE