70+ leabhar Gaeilge foilsithe in 2020

Foilsíodh 72 leabhar i nGaeilge in 2020 faoi Scéim na Foilsitheoireachta, scéim a reáchtálann Foras na Gaeilge le cúnamh airgid a thabhairt d’fhoilsitheoirí saothair i nGaeilge a chur ar fáil don phobal léitheoireachta. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha.

De réir eolais a chuir Foras na Gaeilge ar fáil, thapaigh 12 foilsitheoir Gaeilge an deis maoiniú a fháil ón eagras stáit agus cuireadh 72 leabhar Gaeilge i gcló le 12 mí anuas. Chomh maith leis sin, tháinig ardú 5.3% ar dhíolachán leabhar Áis, an Áisíneacht Dáileacháin Leabhar, in 2020 i gcomparáid le 2019. Dáileadh 200,000 leabhar ar níos mó ná 250 siopa leabhar ar fud na tíre agus thar lear. 

Cuirtear maoiniú ar fáil faoi Scéim na Foilsitheoireachta do “théacsanna úrnua i nGaeilge” agus é mar aidhm ag an bhforas “scríbhneoireacht úrnua i nGaeilge a chur chun cinn”. Tugtar maoiniú do go leor cineálacha éagsúla leabhar, idir fhicsean agus neamhfhicsean. Ní thacaítear le téacsleabhair scoile ná le haistriúcháin ón mBéarla faoin scéim, agus níl leabhair den chineál sin san áireamh san fhigiúr ’72 leabhar’ thuas. 

SCÉALTA EILE