An Siopa Leabhar ar oscailt arís

Tá an Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair oscailte arís, beagnach 100 lá i ndiaidh do lucht an tsiopa an doras a dhúnadh de bharr scaipeadh an víris chorónaigh. Osclaíodh an siopa, atá in Áras Chonradh na Gaeilge in Uimhir a Sé Sráid Fhearchair, inné den chéad uair ó bhí an 28 Márta ann agus srianta dochta i bhfeidhm le scaipeadh an víris a chosc. 

A fhad is a chloítear leis na rialacha atá leagtha amach ag bainistíocht an tsiopa, agus nach dtugtar an dianghlasáil isteach arís mar atá tarlaithe i dtíortha eile san Eoraip, beidh an siopa oscailte ar feadh na míosa agus na rialacha seo a leanas i bhfeidhm. 

Beidh an Siopa Leabhar ar oscailt dhá lá sa tseachtain — Dé Máirt agus Déardaoin — ar feadh ceithre uair an chloig: idir an meán lae agus 16.00. Ní bheidh cead ach ag cúigear a bheith sa siopa ag aon am amháin, cé is moite d’fhoireann an tsiopa, agus beidh ar an gcúigear a bheidh istigh fanacht dhá mhéadar siar ó dhaoine eile. 

Beidh an fhoireann ag caitheamh mascanna agus iad i mbun oibre ann agus ní ligfear isteach aon chustaiméir nach bhfuil masc ar a bhéal agus a shrón freisin. Beifear ag súil go ndéanfar aon chasacht nó sraoth “i gcúinne an uillinn”, mar atá molta ag na seirbhísí leighis. Chomh maith leis sin, beidh díghalrán ar fáil sa siopa agus iarrfar ar gach custaiméir a lámha a nigh. 

Táthar in ann glaoch isteach chuig an siopa nó ríomhphost a sheoladh le stoc a sheiceáil agus orduithe “le bailiú” a chur isteach sa gcaoi is nach mbeidh ar dhuine an iomarca ama a chaitheamh ag póirseáil ann. 

Tá foireann an tsiopa ag obair leo ann le cúpla seachtain anuas ag seoladh leabhar amach sa bpost agus ag plé leis an bpobal ar ríomhphost agus na meáin shóisialta. Bhí feachtas mór ar bun ag tús na paindéime inar impíodh ar chustaiméirí rialta orduithe a chur isteach ar an siopa ar líne sa gcaoi s go bhféadfaí an siopa a choinneáil ag imeacht le linn na héigeandála. 

SCÉALTA EILE