Ardú 115% ar dhíolachán na leabhar Gàidhlig ar líne in 2020

Tháinig méadú as cuimse ar líon na leabhar Gàidhlig a díoladh ar líne in 2020, de réir na bhfigiúirí a d’eisigh Comhairle nan Leabhraichean an tseachtain seo. Méadú 115% a bhí i gceist i gcomparáid leis an mbliain 2019, agus díolacháin ar líne taobh thiar den bhorradh mór. 

Dúradh i ráiteas a cuireadh ar fáil do NÓS gur cuireadh spéis as an nua i bhfoghlaim na teanga le linn na paindéime anuraidh agus chuir chabhraigh an spéis nua sin níos mó leabhar Gàidhlig ná riamh a dhíol. Foilsíodh roinnt leabhar nua anuraidh a raibh an-éileamh orthu freisin – 100 Dàn as Fheàrr Leinn le Peter Mackay agus Jo MacDonald agus Air an Oir le John Urquhart ina measc. 

Dúnadh an siopa leabhar Gàidhlig i lár chathair Ghlaschú ar feadh trí mhí i mí Mhárta na bliana seo caite, agus arís i mí na Nollag, mar gheall ar scaipeadh an víris chorónaigh in Albain. Cé gur laghdú ar dhíolachán leabhar a bhí mar thoradh air sin ar dtús, mhaolaigh na díolacháin ar líne an dochar a rinneadh agus díoladh go leor leabhar le ceannaitheoirí thar sáile. 

 Aistríodh na himeachtaí liteartha a reáchtálann Comhairle nan Leabhraichean ar líne go luath le linn na chéad dianghlasála agus maíonn an Chomhairle gur chabhraigh sé sin go mór leis an rath a bhí ar shaol na foilsitheoireachta Gàidhlig in 2020. Reáchtáladh seoltaí leabhar ar na meáin shóisialta agus mheall cuid acu – An Gille, am Famh, an Sionnach ‘s an t-Each mar shampla, aistriúchán ar The Boy, The Mole, The Fox and the Horse – na mílte daoine ó gach cearn den domhan. 

Bhí suas agus anuas le 400 teaghlach ag breathnú ar an gclár Leugh is Seinn le Linda agus na scoileanna dúnta sa Bhreatain, agus d’oibrigh an Chomhairle agus lucht oideachais as lámha a chéile nuair a osclaíodh arís na scoileanna i mí Mheán Fómhair leis an gclár a chraobhscaoileadh ar 660 dalta i scoileanna ar fud na hAlban. 

Tá an Chomhairle ag súil le bliain mhór eile in 2021 agus deontais ceadaithe acu do 16 scríbhneoir agus 20 foilsitheoir le leabhair i réimse leathan seánraí a fhoilsiú. Beidh leagan Gàidhlig de Animal Farm le George Orwell ann i mbliana chomh maith le saothair nua i nGàidhlig ar nós Hiort le Iain Finlay Macleod, agus an díolaim Sgeulachdan Gàidhlig Iain Mhic a’ Ghobhainn – an chéad uair a fhoilseofar díolaim iomlán de ghearrscéalta Mhic a’ Ghobhainn. 

SCÉALTA EILE