Bunú ‘Mhúsaem agus Leabharlann na Gaeilge’ le plé ag Ard-Fheis an Chonartha

Pléifear rún ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ina n-éilítear ar an eagraíocht “polasaí a chur i bhfeidhm chun go mbunófaí Músaem agus Leabharlann a bheadh tiomanta go hiomlán don Ghaeilge”. 

Is é Mícheál Ó Raghallaigh ó Chraobh na nAirne i gContae Chiarraí atá ag moladh an rúin a phléifear ag an ócáid a reáchtálfar ar líne ag an deireadh seachtaine.

Ba é a bheadh i gceist le Músaem agus Leabharlann na Gaeilge ná cóip de “gach leabhar, nuachtán, lámhscríbhinn agus araile” a foilsíodh i nGaeilge ó tosaíodh ar an bhfoilsitheoireacht i nGaeilge a bhailiú in aon áit amháin agus a chur ar fáil do lucht labhartha na Gaeilge.

“Beidh sé ann mar chartlann nó teanglann a bheidh ar fáil do na glúinte atá amach romhainn. Tá seoda na Gaeilge atá i mbailiúchán na seanGhaeilgeoirí i mbaol a bheith caite i dtraipisí,” a dúirt Mícheál Ó Raghallaigh agus an rún á chur isteach aige. 

Pléifear an rún seo agus 32 rún eile ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2021 a bheidh ar siúl an deireadh seachtaine seo ar líne. Sa chás go nglacfaí leis an rún – nó le haon rún eile a rithfear ag an ócáid – beidh sé mar pholasaí ag an eagraíocht teanga an oiread agus is féidir a dhéanamh lena bhaint amach. 

I measc na rún eile atá ar chlár na hArd-Fheise, tá an moladh go mbunófaí oifig de chuid Chonradh na Gaeilge sa Ghaeltacht agus go mbunófaí meitheal taobh istigh den eagraíocht le “tacaíocht a thabhairt do na mná tí agus na coláistí samhraidh” agus iad thíos leis an bpaindéim. 

Is é téama na hArd-Fheise i mbliana ‘Cá bhfuil ár dtriall i ndiaidh COVID?’ agus beidh an tAire Gaeltachta Catherine Martin agus Uachtarán Chonradh na Gaeilge Niall Comer i láthair maidin Dé Sathairn leis an ócáid a oscailt hoifigiúil, agus bronnfar Gradam an Uachtaráin ar Sheán Ó Sé, an t-amhránaí aitheanta as Béarra sula gcuirfear tús le himeachtaí oifigiúla na hArd-Fheise.

“Is deis bhliantúil atá in Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge don phobal, baill na heagraíochta agus craobhacha, clár oibre Chonradh na Gaeilge don bhliain atá amach romhainn a phlé agus a aontú. I mbliana beidh iomlán na hArd-Fheise á eagrú ar líne agus beidh deis ag an phobal trí chéile imeachtaí iomlána a leanúint ar líne ar Facebook nó ar YouTube. 

“Cé go mbeidh an Ard-Fheis ar líne, táimid an-sásta go mbeidh ionchur againn ó na polaiteoirí fós le hoscailt na hArd-Fheise ag Catherine Martin TD, Aire na Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus le teachtaireachtaí eile ó pholaiteoirí thuaidh theas le linn na himeachta,” a dúirt Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge Julian de Spáinn. 

Craolfar imeachtaí na hArd-Fheise beo ar Facebook an Chonartha ón 10.00 maidin Dé Sathairn. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin ócáid ar shuíomh an Chonartha. 

SCÉALTA EILE