Cúig mholadh do Leabhra Feabhra

Sé bliana ó shin chuir grúpa cainteoirí Gaeilge ar an gcoigríoch tús le traidisiún nua do na Gaeil – Leabhra Feabhra. An sprioc atá leis an traidisiún ná daoine a spreagadh leabhair Ghaeilge a thabhairt dá chéile ar Lá Fhéile Bríde, an 1 Feabhra. 

Bíonn féilte mar í ar siúl i dtíortha eile chomh maith, i dTír na mBascach agus sa Chatalóin go háirithe, le cainteoirí na dteangacha dúchais sna tíortha sin a spreagadh dul i mbun léitheoireachta.

Seo duit cúig mholadh ó fhoireann NÓS d’fhéile na bliana seo.


Bealach na Spáinneach, Liam Mac Cóil (Leabhar Breac, €15)

Seo an tríú leabhar, agus an leabhar deireanach, sa tsraith ina leantar an Gaillmheach óg Lúcás Ó Briain trasna na hEorpa i ndiaidh Imeacht na nIarlaí agus litir thábhachtach aige le tabhairt d’Aodh Mór Ó Néill sa Róimh. Ní mór an dá leabhar eile sa tsraith, An Litir agus I dTír Strainséartha, a bheith léite ag duine sula dtugtar faoin mórleabhar seo, mar sin déan cinnte go bhfuil siad léite ag do chara nó beidh ort trí leabhar a bhronnadh i mbliana! Tá an leabhar seo lán aicsin, eachtraíochta agus teannais agus Lúcás ar a dhícheall éalú ó spiairí na Sasanach, meon na mban a thuiscint, agus an obair mhór atá ar bun aige a thabhairt chun críche.

An Diabhal Déanta, Joe Steve Ó Neachtain (Cló Iar-Chonnacht, €12)

Faraor géar, cailleadh Joe Steve Ó Neachtain, laoch mór Chois Fharraige, níos luaithe an mhí seo. Mura bhfuil leabhar dá chuid léite ag do chara go fóill, molaimid go mór é sin a chur ina cheart agus aon cheann de na leabhair a scríobh sé a bhronnadh ar Lá Fhéile Bríde. Foilsíodh an bailiúchán seo gearrscéalta, An Diabhal Déanta, an bhliain seo caite. Thosaigh Joe Steve ag scríobh in 1969 agus bhí sé ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge ba bhisiúla amuigh. Sa chnuasach seo scéalta caitheann sé súil ghéar ar shaol an bhaile bhig tuaithe in Éirinn agus téamaí fairsinge ar nós an ghrá, an bhochtanaiss agus an tsaoil nua-aimseartha á gcíoradh aige ann.

An Capall agus a Ghiolla, CS Lewis/Antain Mac Lochlainn (An Gúm, €12)

Seo an dara leabhar sa tsraith Croinicí Nairnia, a foilsíodh i mBéarla den chéad uair in 1954. Tá an chéad leabhar sa tsraith An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh curtha i nGaeilge ag Antain Mac Lochlainn freisin. Ríomhtar scéal an chapaill Brí agus a ghiolla Seasta, a d’éalaigh ó saol an sclábhaí i gCalairméine agus a d’imigh ó thuaidh go Nairnia. Cé go bhfuil an scéal áirithe seo lonnaithe sa domhan céanna ina bhfuil Clann Pevensie, níl ról mór ag laochra An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh ann. Is bronntanas maith a bhíonn sna haistriúcháin do dhaoine nach bhfuil chomh compordach sin ag léamh i nGaeilge, cé go dtaitneodh an leagan gleoite seo le cainteoirí cumasacha Gaeilge chomh maith! 


Blas Meala: An Bheachaireacht Shimplí, Simon Ó Cróinín (Cló Iar-Chonnacht €15)

Cuntas ar iarrachtaí triúr fear i gContae na Mí beacha dúchasacha na hÉireann a bhainistiú, na seifteanna ar éirigh leo mar aon leis na cinn nár éirigh, agus ar na bealaí is fearr chun stoc a bhainistiú. Tá aithne mhaith ag roinnt Nósadóirí ar Simon agus a chuid beach ó bheith ag freastal ar Fhéile na Gealaí i nGaeltacht na Mí. Má casadh ort é i Ráth Chairn agus fonn ort níos mó a fhoghlaim faoin mbeachaireacht in Éirinn gheobhaidh tú a bhfuil uait sa leabhar seo. Cuirfear an-spéis freisin sa chaibidil ina gcuirtear síos go beacht ar dhéantús an dí meala a luaití go minic le mainistreacha na hÉireann fadó — an mheá. Ceann maith don Ghael Glas is gaire duit! 

An Eala Órga, Gabriel Rosenstock (An Gúm €9)

Tá sé an-tábhacht dea-nós léitheoireachta a chothú san aos óg! Molaimid mar sin an deis a thapú le Leabhra Feabhra agus leabhar deas Gaeilge a bhronnadh ar dhuine an-óg. Bailiúchán scéalta béaloidis atá sa leabhar seo ó Gabriel Rosenstock, a chuir Gaeilge ar scéalta dúchais na hIndia. Tá sé mar chuid den tsraith a thosaigh le Óró na Circíní agus scéalta eile ón Afraic. 

SCÉALTA EILE