Gearrscéalta an Chadhnaigh le foilsiú i mBéarla san fhómhar

Foilseofar aistriúcháin Bhéarla ar ghearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain i mbliana. Tá Yale University Press agus Cló Iar-Chonnacht ag obair ag lámha a chéile arís le saothar an scríbhneora Gaeltachta a chur os comhair lucht léitheoireachta an Bhéarla agus The Quick and the Dead: Selected Stories le foilsiú i mí Dheireadh Fómhair. 

Is é an tOllamh Louis de Paor ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a roghnaigh na scéalta sa chnuasach nua Béarla. Ba é an tOllamh de Paor a roghnaigh na scéalta foilsíodh in Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta sa bhliain 2014 freisin ach ní hiad na scéalta céanna iad baileach a bheidh in The Quick and the Dead.

Níl aistriúchán de ‘Fuíoll Fuine’ ann, mar d’fhoilsigh Yale University Press é sin mar leabhar beag ann féin, The Dregs of the Day, arú-anuraidh. Os a choinne sin, tá ‘Becoming Paper’ (‘Ag Déanamh Páipéir’) agus ‘Marbling’ (‘Ag Déanamh Marmair’) sa leabhar Béarla ach ní raibh siad in Rogha Scéalta. Is iad Alan Titley, Katherine Duffy, Úna Ní Chonchubhair, Louis de Paor, agus Lochlainn Ó Tuairisg a d’aistrigh na scéalta. 

Foilsíodh leaganacha Béarla de mhórshaothar Mháirtín Uí Chadhain, Cré na Cille, in 2015 (The Dirty Dust)agus 2016 (Graveyard Clay), agus tá obair leanúnach ar bun ag foireann Chló Iar-Chonnacht an t-úrscéal cáiliúil Gaeilge a chur ar fáil i dteangacha eile ar fud na hEorpa freisin. 

SCÉALTA EILE