Grá don Ghreannán

Cad é seo?

Seo an dara himleabhar den ghreannán Ruaille Buaille, coincheap an chartúnaí as an gClár, Aidan Courtney, agus táirge de chuid a chomhlachta Coimicí Gael.

Is bliainiris í ina bhfuil cnuasach gearrscéalta i bhfoirm greannán ildathach, agus is féidir a rá go bhfuil feabhas tagtha ar an saothar ó eisíodh an chéad imleabhar in 2015.

Cumadh na scéalta d’aon ghnó do Ruaille Buaille, níor foilsíodh in aon fhoilseachán eile iad agus níor aistríodh ó aon teanga eile iad ach oiread.

Den chuid is mó, tá an dearadh ann an-mhaith ar fad agus bainfidh aon duine a bhfuil suim acu i ngreannáin sult as bheith á léamh.

Ar ndóigh tá clú agus cáil ar ghreannáin na Fraince agus na Beilge, agus tá a fhios ag gach mac máthair faoi na greannáin ar leith úd ón tSeapáin, 漫画 (manga).

Is iontach an rud é a fheiceáil mar sin an obair chruthaitheach atá ar siúl ag ealaíontóirí Éireannacha agus i bhfianaise Ruaille Buaille ní áibhéil é go mbeadh na hÉireannaigh in inmhe le cartúnaithe ó thíortha eile.

Cé go bhfuil formhór na ngreannán agus na scéalta anseo go maith, is é an locht atá ann ná nach bhfuil sa bhfoilseachán ach 40 leathanach.

Tá naoi scéal le léamh ann, rud a chiallaíonn nach bhfuil na scéalta rófhada agus, má tá Gaeilge mhaith agat, léifeá an leabhar ó thús go deireadh in 20 nóiméad.

Nithe maithe:

An clúdach – tá íomhá iontach ar chlúdach na hirise.

Tá neacha agus ainmhithe aisteacha cruinnithe le chéile agus iad go léir ag breathnú ar bheirt pháiste a bhfuil cóip de Ruaille Buaille ina lámha acu.

Áirítear i measc na neacha sin imreoir iomána, gliaire Albanach tréamanta, foghlaí mara baineann, Lochlannach gearrchabhlach, cnámharlach, spásaire, bean sí le dreach glas, leipreachán, agus fear grinn maille le muc, púca, madra, ochtapas, dragan agus ainmhithe eile nach fios cad iad.

Tá an clúdach seo thar barr, oiriúnach don ábhar agus déanta go feillbhinn.

‘Nicól Óg’, ‘An tUamhach Reoite’, ‘An Gallán’ agus ‘Brám Beag’ na scéalta is mó a thaitin liom.

Tá siad go léir éagsúil óna chéile ó thaobh ábhair agus ó thaobh an deartha de.

Dar liom is é ‘An Gallán’ an ceann is fearr, é lán de dhathanna, greannmhar agus tá na neacha ann deartha ar bhealach spraoiúil.

Níl aon amhras ach go bhféadfaí scéal fada greannmhar a bhunú air.

Sa dara háit tá ‘An tUamhach Reoite’, a bhfuil na léaráidí ann thar barr amach.

Tá sé ar nós greannán i dteangacha eile agus tá ardmholadh tuillte ag an ealaíontóir PJ Holden as a shaothar sa scéal seo.

Tá an scéal féin spleodrach agus cliste.

Filleann ‘Brám Beag’, a bhí in imleabhar 1, ar ais don dara babhta seo agus bainfear gaire asat arís an uair seo.

Is carachtar an-réalaíoch í an cailín atá sa chéad scéal sa leabhar, ‘Nicól Óg’, déagóir ar mhaith léi cluiche ríomhaireachta a bheith aici ach níl sé d’acmhainn aici é a cheannach.

D’fhéadfá í a shamhlú go héasca agus cuireann na léaráidí iontacha go mór leis an scéal.

Gan a bheith thar mholadh beirte:

Tá ceithre scéal eile sa leabhar nach mbaineann an t-ardchaighdeán thuas luaite amach.

Cé go bhfuil roinnt íomhánna deasa in ‘An Chomharsa Nua’, ‘Cois Canála’, ‘An Mhaighdean Mhara’, agus ‘Saoirse agus Sparán na Caillí Mairbhe’, tá tuilleadh oibre ag teastáil ar na plotaí.

Ansin tá scéal amháin eile san imleabhar seo darb ainm ‘Lá Spóirt’, a bhfuil mé idir dhá chomhairle faoi.

Is maith liom an chuma atá air – cuireann sé Pokémon agus léaráidí ó manga i gcuimhne dom.

Is scéal é faoi dhaltaí scoile ag rith i rás agus na cleasanna a imríonn siad chun an rás a bhuachan.

Tá an dearadh go maith ach arís níl an scéal féin ró-láidir.

Moltaí don 3ú himleabhar:

Is leabhar taitneamhach é Ruaille Buaille ós rud é go bhfuil an méid sin éagsúlachta ann agus go bhfuil formhór de na scéalta déanta go maith.

Is cuid súl iad roinnt acu.

Sílim go bhfuil an chraobh ag ‘An tUamhach Reoite’ ó thaobh na léaráidí is fearr.

Is dócha gur ceist mhaoinithe atá ann ach dá mbeadh na háiseanna ann chuige mholfainn leabhar 100 leathanach ar fhad a dhéanamh de ina mbeadh cúig mhórscéal ann, gach ceann acu 20 leathanach ar fhad.

D’fhéadfaí, b’fhéidir, corrscéal beag a bheith ann mar réamhrá nó mar bhriseadh idir na scéalta fada.

Bheadh na scéalta níos téagartha, bheadh níos mó le léamh iontu agus níos mó sult le baint as gach scéal.

Ar an iomlán tá tús maith curtha ag Aidan agus a chairde le sraith ghreannán tarraingteach Gaeilge, rud a bhí de dhíth go géar.

Tá fís ar leith taobh thiar den togra seo agus beidh go leor ag súil lena thuilleadh a fheiceáil go luath sa tréimhse amach romhainn.


Tá Ruaille Buaille 2 le fáil ó coimicigael.bigcartel.com agus i siopa leabhar ar fud na tíre.

SCÉALTA EILE