Leabhar nua do léitheoirí óga foilsithe ag bean Ghaeltachta

“Bhí rothar den tsórt sin ag Stiofán de Róiste, nuair a bhuaigh sé an chéad áit ins an rás Tour de France. Tidir í aigh dil dam dó di dí, am de dam dam..”

Is maith is cuimhin liom Siobhán Ní Mhuimhneacháin agus í ina cailín ana-óg agus lúibín á rá aici féin is a leathbhádóir ar stáitse ag féile éigin. Ana-lúibín ab ea é faoi sheanrothar a bhí duine amháin ag iarraidh a dhíol le duine eile, ach ná raibh cut ná dealramh air!

D’fhan an lúibín san i mo cheann riamh ó shin. Ba é a hathair Seán a scrígh an lúibín is dóigh liom agus na céadta eile scríte aige leis. Ní haon iontas, mar sin, go bhfuil peann curtha le pár ag Siobhán féin agus a céad leabhar scríte aici. Ní ón ngaoth a fuair sí é! 

Tá bean Chúil an Bhuacaigh ag múineadh faoi láthair i Scoil Bharr d’Inse i gCúil Aodha ach roimis sin, bhí sí ag múineadh i nDroichead na Bandan agus mheas sí ná raibh a ndóthain ábhair léitheoireachta ar fáil do leanaí scoile na n-ardranganna sa bhunscoil. Is mar gheall air sin a chuaigh sí i mbun pinn. 

San ionad aclaíochta i Maigh Chromtha a thosnaigh sí ag cuimhneamh ar an leabhar An Gadaí Dubh a scríobh agus ach a gcuaigh sí abhaile, scrígh sí an chéad chaibidil. Chabhraigh an scéim Séideán Sí go mór léi, a cuid oibre a chur i gcló, a dúirt sí.

Dhein sí an méid sin ar fad sula raibh aon trácht ar an víreas corónach, ach toisc oiread moille a bheith ar imeachtaí ghnáthshaol ár linne ag constaicí a bhaineann leis an víreas, níl an leabhar ach díreach foilsithe. An Gúm na foilsitheoirí agus beidh an leabhar seo ar fáil dos na hardranganna i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna fud fad na tíre.

Deir Siobhán go bhfuil sé dian go leor mar leabhar, mar sin nár mhór treoir ón múinteoir, agus gur leabhar é a léifí le chéile sa rang, seachas aige baile leat féin. Tá an t-úrscéal do pháistí ar fáil ó na siopaí leabhar Gaeilge ar líne agus ón siopa a bhfuil ainm an leabhair air féin, An Gadaí Dubh, i mBaile Mhic Íre, ar chostas €8.

Go n-éirí le Siobhán agus táimid ag súil le mórán eile uaithi, cé go bhfuil sí ag éirí críonna anois, dar léi! 30! Críonna? … Níl ná é!

SCÉALTA EILE