Scéinséir dea-scríofa, lán luais atá i ‘Tairngreacht’

Éinne a bhfuil Rún an Bhonnáin léite aige tuigfidh sé a bheag nó a mhór a bhfuil i gceist le Tairngreacht, an t-úrscéal is déanaí ó Phroinsias Mac an Bhaird. Tugtar Dan Brown na Gaeilge ar an mBardach agus ní gan chúis é. Taitneoidh an leabhar is déanaí uaidh le daoine ar an mbonn céanna a dtaitníonn leabhair Brown leo, tá plota glic i gceist leis, déanann sé cur síos ar charachtair go leor agus iad ag streachailt in aghaidh fórsaí diamhara i suíomanna iomadúla spéisiúla. Gan trácht ar bhleaist cliffhangers.

Is é an Braonánach, iriseoir as Éirinn, is mó a leantar sa scéal, a bheatha i mbaol i rith an ama. Tá dúnmharú brúidiúil ar uaigheanna Uí Néill agus Uí Dhónaill feicthe aige sa Róimh. Tá dreamanna go leor in adharca a chéile agus ní léir an bhfuil éinne le trust agus gach cuma ar an scéal go gcuirfear na sluaite agus an Eaglais féin de dhroim seoil.

Measctar scéal Uí Bhraonáin agus stair Cholm Cille, chomh maith le grúpaí fanaiceacha reiligiúnda, cairdinéil agus Pápaí go leor. Titeann na himeachtaí amach in Éirinn, san Iodáil agus in Albain agus is léir eolas maith ag an údar ar na háiteanna a luaitear. Tá spéiseanna Mhic an Bhaird sa bhéaloideas agus sa stair le brath go mór ar an leabhar freisin.

Seans go sílfidh roinnt acu sin a bhfuil leabhair uile Dan Brown léite acu go bhfuil cosúlachtaí suntasacha idir roinnt de na pointí sa phlota. Mar sin féin cuireann na téada Éireannacha agus Albanacha a chuirtear le suíomh na Róimhe diminsean eile ar fad leis an insint. Thaitin Rún an Bhonnáin liom, go háirithe, ar an ábhar go raibh suíomhanna go leor as Éirinn le haithint ann, gan trácht ar mhionsonraí reatha Éireannacha, rudaí a mbainim pléisiúr ar leith astu. 

Bhraitheas uaim beagán den mhéid sin in Tairngreacht ach ainneoin sin is léir go bhfuil forbairt tagtha ar lámh an úrscéalaí ón leabhar deiridh uaidh. Tá an scríbhneoir ar a chompord ag déileáil le suímh is carachtair iomadúla agus éiríonn leis na scéalta éagsúla a tharraingt le chéile go snasta.

Baintear úsáid chliste as traidisiún an bhéaloidis le craiceann na fírinne a chur ar ghnéithe den scéal. Téitear ag tochailt sa stair chun léiriú as an nua a chur ar tharlúintí agus ar mhiotais áirithe. Taighde fairsing ar ghrúpaí agus ar áiteanna go leor atá mar bhonn leis an leabhar, rud a chabhraíonn leis an léitheoir creidiúint i dtarlúintí an scéil, dá dhochreidte iad. Déantar ionramháil chliste ar an nuatheicneolaíocht mar chuid den phlota chomh maith.

Is léir go bhfuil LeabhairComhar ag teacht isteach níos mó ar an bhfoilsitheoireacht anois. Tá feabhas mór ar dhearadh an chlúdaigh le hais Rún an Bhonnáin a chuir cuma amaitéarach ar an bhfoilseachán úd. 

Níl gan cháim an chóipeagarthóireacht, áfach. Tá méid áirithe botún cló ann. Chuirfeadh an méid sin duine ag cuimhneamh ar shlacht Cois Life, is é an trua iad a bheith ag imeacht uainn. Is féidir freisin go raibh an scríbhneoir pas beag róthrom ar chnaipe an chomhartha uaillbhreasa!

Ar an iomlán is scéinséir dea-scríofa, lán luais é Tairngreacht a spreag mé lena léamh in imeacht roinnt laethanta. Bhain an t-úrscéal an chéad duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais agus é tuillte aige dar liom. Ní leabhar trom é ach tá fad deas léitheoireachta ann, rud nach féidir a rá faoi roinnt leabhar ar tugadh úrscéalta orthu le tamall de bhlianta. 

Is iomaí rud a thiteann amach sa leabhar agus bíonn fonn ort fáil amach cad é an chéad rud eile a tharlóidh. Cad eile a bheadh uait? Táim ag súil go mór leis an gcéad leabhar eile ó scríbhneoir seo Árainn Mhór.

Tairngreacht, 2018, LeabhairComhar, Praghas €12.00, Líon leathanach: 337

SCÉALTA EILE