Scoth na leabhar Gaeilge don liosta léitheoireachta 2024

Is oth liom a rá, cé gur éirigh liom céad leabhar a léamh in 2023, ba leabhair as Béarla formhór acu. 

Ní thuigeas canathaobh ach le déanaí, agus mé ag labhairt le bean Ghaeltachta a bhíonn ag léamh go flúirseach, tháinig sé amach ná bíonn sí ag léamh ábhar as Gaelainn in aon chor! Canathaobh? Toisc go dtógann sé an iomarca ama uirthi na leabhair Ghaelainne a léamh, a d’admhaigh sí dom. Bean í seo atá sna luath-seachtóidí, nár labhair focal Béarla in aon chor go dtí go raibh sí ar an mbunscoil.  Sin cruthúnas dúinne gur scil ar leith í a bheith in ann léamh in aon teanga. Agus cosúil le haon scil eile, caithfear í a chleachtadh.

Luíonn sé le ciall domsa, más ea, conas nár léigheas 50/50 Gaelainn/Béarla i mbliana. Toisc go raibh brú ama orm agus bím i bhfad Éireann níos moille ag léamh as Gaelainn! 

Bhuel níl aon deabhadh orm i mbliana agus mar sin táim ag bailiú chugam saothar éadrom as Gaelainn atá fuirist a léamh. Seo chugaibh na leabhair is fearr atá léite agam le déanaí.

An Craiceann agus a Luach / Under Her Skin le hEithne Ní Ghallchobhair
Arlen House

Bhí sé de phribhléid agam a bheith i láthair ag Éigse na Brídeoige nuair a sheol Gabriel Fitzmaurice an leabhar dátheangach filíochta seo, a foilsíodh go haonteangach ar dtús in 2021. Paddy Bushe a bhí i mbun a aistrithe agus is iontach an rud é go bhfuil teacht acusan ná fuil an Ghaelainn ar a gcumas acu, ar an ndraíocht a chuirtear fénár mbráid. Filíocht atá sa leabhar seo, ach is é atá ann i ndáiríre ná dán fada amháin a insíonn scéal na maighdine mara.

Ní déarfad a thuilleadh ach é a cheannach díbh féin, anois díreach. Geallaimse go mbeidh sibh fé gheasa ag draíocht an scéil chomh maith leis an tslí inste fileata.

Níos fearr fós, ‘Léamh le Ceol’ a bhí ar chlár na hÉigse ach ní dóigh liom go bhfuil cur síos ann don taispeántas draíochtúil a cuireadh os ár gcomhair amach in Ionad na Dromoda le linn an deireadh seachtaine fhada in ómós do Bhríd. Chuir Paddy Bushe síos ar an ócáid mar “World Premier” agus tá súil le Dia agam go bhfuil an ceart aige leis sin. 

Má fhaigheann sibh deis freastal ar an Léamh le Ceol amach seo – tapaígí é! 

Iad Seo Nach Bhfaca le Beairtle Ó Conaire
Cló Iar-Chonnacht

Úrscéal álainn taitneamhach atá sa leabhar seo (cé go raibh sé agam ón leabharlann ar feadh trí mhí sara dtosnaíos air). Leanann sé saol Aibhistín, atá ag obair sa Roinn Fíoruisce agus Drochthailte, agus a chara, Cuimín, atá ag feirmeoireacht. Faighimid léargas ar shaol na tuaithe ó Chuimín, carachtar a léiríonn streachailt inmheánach an fheirmeora go minic, ag d’iarraidh an seansaol a chaomhnú agus a d’oibrigh go cruaidh dá saol ar fad.  Carachtar ná fuilid pioc níos fearr as ná an duine a dhein post oifige, 9-5 le 2o lá saoire agus na deirí seachtaine saor acu. Tá streachailt eile ar bun ag Aibhistín, fear a chaith a shaol ag lorg saoirse ón scoil, óna thuismitheoirí, ón eaglais. Éiríonn sé srianta i bpost an státsheirbhísigh, áfach, le hamanta beachta oibre agus rialacha diana maidir le culaith oibre agus cad ar féidir labhairt fé. 

Níl sa leabhar seo ach trí chaibidil: mar sin bhí sé deacair é a chur síos! 

Nain, Sláine Ní Chathalláin
Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Is mór mo náire ná fuil an leabhar seo ach díreach curtha díom agam cé go rabhas i láthair nuair a seoladh é agus bhuaileas le Nain í féin! Bailiúchán álainn do scéalta ó bhéal Nain, cuimhní cinn a saoil, agus – rud ná rabhas ag súil leis – cur síos greannmhar ar a béasanna agus nósanna. Bhíos lag siar ag gáirí ag an gcuid is mó den leabhar. Dá bhféadfaimis ar fad dearcadh Nain a bheith againn, ná beimis i bhfad níos fearr as!

Tuigtear dom go mbeidh closleabhar den leabhar seo ar fáil amach anseo agus bead ag súil leis sin. 

Ag caint ar chlosleabhair, an raibh a fhios agaibh go bhfuil Bláth na dTulach, cnuasach gearrscéalta ó scríbhneoirí Chúige Uladh, ar fáil mar chlosleabhar? Tá an Díolaim Ultach, atá á léamh agam fé láthair agus go bhfuilim ag baint ana-shult as, ar fáil mar phodchraoladh ar an ardán Spotify. Níos fearr fós dúinne a bhíonn ag streachailt anois is aríst leis an gcanúint, is féidir an scéal a léamh agus éisteacht leis in aon am amháin ar shuíomh an fhoilsitheora, Éabhlóid. 

SCÉALTA EILE