Seoidín de leabhar staire agus amhrán é ‘An Baile Beag Géimiúil’

‘Fonn, féile, agus filíocht’ a ghealltar ar chúl an leabhair do léitheoirí An Baile Beag Géimiúil: Amhráin na Trá Báine agus níor loic eagarthóir an chnuasaigh amhrán agus staire, Sinéad Ní Ráinne, orthu.

Sé cinn déag d’amhráin a cumadh ar an Trá Bháin i nGarmna i gCeantar na nOileán, nó ar chum daoine a raibh dlúthbhaint acu leis an áit, atá ar fáil sa gcnuasach, mar aon leis an stair agus an seanchas a ghabhann leo. 

Saothar tábhachtach do mhuintir Chonamara atá sa leabhar álainn seo, agus a cion déanta ag Sinéad Ní Ráinne ar son a muintire ann. Tá na hamhráin a bhfuil cáil orthu taobh amuigh de Cheantar na nOileán, agus taobh amuigh de Chonamara, ar nós ‘Ócam an Phríosúin’ agus ‘Amhrán an Bháthadh’ ann i measc amhrán eile nach mbeadh eolas ach ag muintir na háite orthu.

Cé gur dheas cnuasach liricí a bheith ar fáil, mar aon le dlúthdhiosca ar a bhfuil scoth na n-amhránaithe le cloisteáil, ba sna nótaí cuimsitheacha a scríobh Sinéad Ní Ráinne faoi na hamhráin ba mhó a chuir mé spéis.

Tá an-obair déanta aici na leaganacha éagsúla de na hamhráin a scagadh óna chéile agus scéal agus stair chuile cheann acu a fhiosrú agus a chur i láthair an léitheora. Seoidín de leabhar stair an cheantair atá sa saothar seo thar rud ar bith eile, agus cur síos ann ar an ngreann agus an ghruaim a bhí fite fuaite i saol “an bhaile bhig ghéimiúil” óna 1840idí go dtí na 1940idí. Tugtar eolas freisin faoi na filí a chum na hamhráin agus faoina muintir. 

Ar cháipéisí oifigiúla, ar nós thaifead na bpóilíní agus na gcúirteanna, a tharraing Ní Ráinne agus an leabhar á scríobh aici, chomh maith le seanchas mhuintir na háite — a muintir féin ina measc. Tá an aiste ag tús an leabhair faoi chultúr, saol, seanchas, agus stair an bhaile san am a caitheadh an-mhaith, agus Gaeilge bhreá Cheantar na nOileán le léamh tríd an leabhar uilig.

An Baile Beag Géimiúil: Amhrán na Trá Báine ar fáil ó Cló Iar-Chonnacht.

SCÉALTA EILE