Sraith ghearrscéalta saibhre

Bhí roinnt cainte ann nuair a seoladh an cnuasach gearrscéalta Go mbeinnse choíche saor, le Máire Dinny Wren, ach ní bhfuair mé faill a léite go dtí anois beag.

Is trua gur fhan mé chomh fada seo.

Seo an chéad chnuasach gearrscéalta uaithi agus is ann a fheictear lámh oilte an scríbhneora dár dtabhairt isteach i ndomhain iomlán éagsúla.

Is as Gaoth Dobhair do Wren agus chaith sí 21 bhliain i Londain mar a raibh sí i ngrúpa scríbhneoirí Green Ink.

Foilsíodh cnuasach filíochta léi cheana.

Tá duaiseanna go leor buaite aici dá cuid saothair agus ní haon iontas é sin i bhfianaise roinnt de na gearrscéalta seo.

Tá na scéalta is fearr sa chnuasach seo aibí tomhaiste agus fágtar macallaí ag clingeadh i do chloigeann i ndiaidh a léite.

Ní mór suntas a thabhairt d’fhad na ngearrscéalta ar dtús.

Tá siad ar fad measartha gearr agus d’fhéadfaí go leor acu a áireamh mar splancfhicsean.

Ní haon locht ann féin an méid sin ach tá srianta áirithe ann mar gheall ar theorainn íseal na bhfocal.

Pé scéal é, cuirtear domhain éagsúla dhraíochtúla os ar gcomhair sna scéalta ar fad agus tá áit lárnach sna scéalta ag an gceol agus ag an bhfilíocht.

Reading again

Ach an oiread le roinnt mhaith scéalta eile, baineann ‘Thar an Tairseach’ úsáid as go leor giotaí de liricí amhrán le laethanta na seachtaine a chur in iúl.

Oibríonn sé seo go maith agus tugann sé saibhreas, cúlra agus doimhneacht thar na bearta don scéal.

Tá struchtúr atá measartha cosúil leis seo in úsáid i leithéidí ‘Turais Eadarbhuasacha’, agus oibríonn sé ansin leis, ach seans go ndeachaigh an t-údar rófhada agus é sa dá áit aici.

Thaitin ‘Tír Hiúdaí’ go mór liom, Muireann ag cuardach oileáin atá caillte sa cheo, téipthaifeadán Dhónaill léi mar thaca.

Is plé cáiréiseach a dhéantar anseo ar an mbrón agus ar an gcaoineadh agus an léitheoir ag leanúint an scéalaí tríd an siar is aniar in intinn an phríomhcharachtair.

Saol sceirdiúil scamallach atá in ‘Cosmhuintir’, carachtair imeallacha a ndéantar dearmad orthu ag siúl timpeall sa domhan doicheallach doiléir seo.

Mar a chéile do mhórán eile, ‘Scáile Dheirdre’ ina measc.

Rud a chuireann go mór leis an gcnuasach ná go bhfuil an teanga agus an friotal a úsáidtear ann fíorshaibhir go deo agus canúnach go maith, agus sa tslí sin ní chailltear an blas so-aitheanta atá air.

Carachtair iontacha ban ag dul i ngleic leis an saol i suíomhanna éagsúla a chuirtear os ár gcomhair tríd is tríd.

Ar na scéalta is fearr faightear anailís ghéar ar imeachtaí an tsaoil iarbhír.

Ar uairibh is féidir go bhfuil ró-úsáid bainte as roinnt de na cleasa céanna agus muid ag léamh linn.

Ní bhaineann seo an cnuasach dá rithim, áfach, agus tá mórán le moladh ann.

Mholfainn féin an cnuasach go mór agus táim ag dréim leis an chéad leabhar eile ó pheann Wren.

Is féidir éisteacht le leagan fuaime de ‘Thar an Tairseach’, a cóiríodh don raidió, anseo.

‘Go mbeinnse choíche saor’, Éabhlóid, clúdach bog, €10.00 le ceannach anseo.

SCÉALTA EILE