Sraith úr ‘Club Leabhar’…

Sé leabhar atá luaite ag ClubLeabhar.com do shraith an Earraigh i mbliana. Beidh na leabhair iontacha seo mar lón léitheoireachta ag baill an chlub agus tá an beart leabhar le bronnadh againn ar léitheoir ádhúil amháin!


Mura bhfuil rún na bliana úire aimsithe agat faoin am seo, tabharfaidh Clubleabhar.com spreagadh ceart duit níos mó léitheoireachta a dhéanamh i do theanga féin.

Fógraíodh sraith úr an Earraigh an mhí seo, a bhfuil meascán breá de ghearrscéalta, úrscéalta, scéalta corraitheacha réalaíocha agus scéalta spraíúla eachtraíochta san áireamh.

Is é aidhm ClubLeabhar.com, ar fiontar é de chuid Gaelchultúr Teoranta, daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a chur ag léamh leabhar Gaeilge.

Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar Gaeilge ar líne seo agus páirt a ghlacadh i bhfóram idirlín ina bpléitear na leabhair.

Bíonn baill á spreagadh chomh maith le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheadh mar leabhar na míosa a phlé.

Tá clubanna leabhar Gaeilge á reáchtáil timpeall na tíre faoi láthair agus cuirtear fáilte roimh chlubanna nua a thosnú i gcónaí, ní hamháin in Éirinn ach i dtíortha eile mar na Stáit Aontaithe agus an Astráil ina bhfuil lucht na Gaeilge gníomhach cheana féin.

Gach mí cuirtear podchraoltaí in airde ar shuíomh Club Leabhar ina mbíonn foilseachán na míosa faoi chaibidil ag scríbhneoirí aitheanta.

Bíonn fáil ag na baill ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus na frásaí is deacra chomh maith, rud a éascaíonn an léitheoireacht go mór.

Níl costas ar bith ar dhaoine clárú le Club Leabhar agus cuirtear fáilte i gcónaí roimh bhaill nua.

Anois, bímis ag léamh gach lá!

Chun bheith san áireamh don duais iontach seo de na sé leabhair thíos, níl le déanamh ach croí nó ordóg a thabhairt don scéal seo ar ár leathanach Twitter agus Facebook.


UASDÁTÚ 20.01.16: Comhghairdeas le Ingrid Medb Talbot, buaiteoir an chomórtais! Bain sult as na leabhair iontacha seo!


EANÁIR: Caillte i gConamara, roghnaithe ag Brian Ó Conchubhair (Cló Iar-Chonnacht)

Caillte

Cúig ghearrscéal le cúigear fear as Conamara; Pádraic Ó Conaire, Máirtín Ó Cadhain, Pádraic Breathnach Joe Steve Ó Neachtain agus Micheál Ó Conghaile.

Cúigear údar ar de dhlúth agus d’inneach Chonamara iad, a thugann léargas ar leith ar Chonamara, pictiúr ón taobh istigh, a phléann Conamara mar a fheictear do mhuintir Chonamara é.

Feictear sna scéalta seo Conamara an chaillteanais, Conamara an bhriseadh croí agus an bháis, Conamara na tragóide, Conamara an bhróin agus an olagóin.

Seo Conamara mar a bhí sé sa 20ú haois agus mar atá sé san 21ú haois.


FEABHRA: Aisling nó Iníon A le hÉilís Ní Dhuibhne (Cois Life)

Aisling

Scéal Aisling atá san úrscéal comhaimseartha seo. Déagóir í a tógadh i dteaghlach an-choimeádach traidisiúnta i mBaile Átha Cliath. Ceistíonn sí prionsabail a máthar, prionsabail dhiongbháilte na heite deise.

Agus an choimhlint eatarthu ag géarú, tarlaíonn tubaiste a athraíonn a saol go hiomlán agus a spreagann ceisteanna faoi gach rud a chreid siad cheana.

Úrscéal dár ré féin ina ndéantar mórcheisteanna conspóideacha a phlé, an ginmhilleadh ina measc.


MÁRTA: Seacht mBua an Éirí Amach le Pádraic Ó Conaire (Cló Iar-Chonnachta)

Seachtmbua

D’athraigh Éirí Amach na Cásca saol na hÉireann agus spreag sé na scríbhneoirí chomh maith le cách. Ba é Seacht mBua an Éirí Amach ceiliúradh Shean-Phádraic ar bhliain na glóire, agus tá seacht scéal le fáil ann faoi dhaoine ar chuir an tÉirí Amach casadh buan ina saol.

Tá cuid den scríbhneoireacht is fearr dá ndearna Sean-Phádraic sa leabhar seo, arb é ochtú bua an Éirí Amach é, dar le Seosamh Mac Grianna.


AIBREÁN: Scáil an Phríosúin, le hAnna Heussaff (Cló Iar-Chonnacht)

Scail

Is é seo an tríú húrscéal bleachtaireachta do dhaoine fásta ó pheann Anna Heussaff.

Dhá dhúnmharú sa chillín céanna i bPríosún Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath, ceann acu sa lá atá inniu ann agus an ceann eile sa 19ú haois. Cén ceangal atá eatarthu i ndáiríre?

Lean Aoife Nic Dhiarmada agus Réamonn Seoighe agus iad ag iarraidh an mhistéir a réiteach.

Bhuaigh an leabhar seo príomhdhuais an Oireachtais d’úrscéalta in 2015.


BEALTAINE: Dílis le Réaltán Ní Leannáin (Cló Iar-Chonnacht)

Dilis

Bean dhílis tréigthe, bean eile ag dul i ngleic leis an éigniú agus fuadach a hóige, pacáistí rúnda agus fear ag saothrú an bháis. Tiomsaithe faoi chlúdach an leabhair seo tá scéal casta an ghrá, briseadh croí agus díoltas, bás agus buairt an tsaoil, soineantacht na hóige agus briseadh na soineantachta céanna.

Is iomaí cor a chuireann an saol de agus is iomaí cor atá i ndán don léitheoir sa chnuasach ilghnéitheach seo.


MEITHEAMH: Réics Carló ar Oileán Mhanann, le Cathal Ó Sándair (An Gúm)

Reics

Ba é Cathal Ó Sándair an t-údar Gaeilge ba bhisiúla agus ba mhó ráchairt san 2oú haois. Foilsíodh 118 leabhar leis idir 1943 agus 1967, agus péire eile sna 1980í.

Is é Réics Carló ar Oileán Mhanann (1984) an leabhar deireanach de chuid Uí Shándair a foilsíodh, agus baineann sé leis an gcarachtar is cáiliúla dá chuid, an bleachtaire Baile Átha Cliathach, Réics Carló.

San eagrán seo i sraith Réics, tá an bleachtaire féin, a chúntóir Brian agus a iníon Fionnuala ar laethanta saoire ar Oileán Mhanann nuair a tharlaíonn dúnmharú. An mbeidh siad in ann teacht ar an dúnmharfóir, agus an bhfuil baint ag sean-namhaid Réics, Randa Dal, leis an gcoir?


Buíochas mór le Cló Iar-Chonnacht, Cois Life agus An Gúm as an duais iontach seo a chur ar fáil dúinn.

SCÉALTA EILE