‘This Road of Mine’ – leagan Béarla de ‘Mo Bhealach Féin’ foilsithe

Tá fáil anois ar leagan Béarla de leabhar cáiliúil an scríbhneora Gaeltachta Seosamh Mac Grianna Mo Bhealach Féin. Mícheál Ó hAodha a chuir Béarla ar úrscéal dírbheathaisnéisiúil an Ghriannaigh a foilsíodh den chéad uair i nGaeilge in 1940. Is é This Road of Mine an chéad aistriúchán Béarla ar an saothar mór Conallach a foilsíodh riamh, agus é ar fáil The Lilliput Press ar €15. 

Áirítear Seosamh Mac Grianna i measc na scríbhneoirí Gaeltachta ab fhearr sa chéad seo caite agus tá sé féin agus a dheartháir Séamus Ó Grianna ar na scríbhneoirí Conallacha is cáiliúla amuigh. 

Cur síos ar thuras mór fada a thug Mac Grianna de chois tríd an mBreatain Bheag atá sa leabhar Mo Bhealach Féin agus cé gur tharla go leor de na heachtraí a luaitear sa leabhar don scríbhneoir, cuireadh craiceann orthu ar mhaithe leis an úrscéal. Cuireann sé síos sa leabhar ar “choraíocht a aigne le saol nach raibh ag teacht lena mhian”, agus ar na heachtraí a bhain dó, agus na daoine a casadh air. Iniúchtar sa leabhar an choimhlint chultúir agus teanga a bhí timpeall ar Shéamus Mac Grianna mar fhear Gaeltachta a rugadh ag tús an chéid seo caite. 

Is é an file, údar, aistritheoir, agus léachtóir ollscoile Mícheál Ó hAodha a chuir Béarla ar an leabhar. 

SCÉALTA EILE