Tionchar dearfach Leabhra Feabhra

‘Tús maith, leath na hoibre’ an nath is oiriúnaí gan aon agó do Leabhra Feabhra, an fhéile nua a spreagann daoine chun leabhair Ghaeilge a thabhairt mar bhronntanas ar 1 Feabhra.

Coincheap cruthaitheach de chuid phobal Gaeilge na Bruiséile é agus scaipeadh focal na féile go héifeachtach ar na meáin shóisialta sna míonna roimh an lá mór.

Is léir ó ghrianghrafanna ar Facebook agus Twitter ach go háirithe go bhfuair Leabhra Feabhra greim ar shamhlaíocht an phobail agus gur ghlac líon suntasach daoine páirt ann in Éirinn agus thar lear.

Bhí an tionchar sin le mothú i measc dhíoltóirí leabhar Gaeilge na tíre le lascainí speisialta curtha ar fáil ag litriocht.com, ag an Siopa Leabhar i mBÁC, ag an Cheathrú Póilí i mBéal Feirste agus ag réimse leathan foilsitheoirí.

“Is iontach an traidisiún nua seo leabhair a bhronnadh ar a chéile ar Lá Fhéile Bríde,” arsa Cillian de Búrca ón Siopa Leabhar.

“Agus i bhfianaise rath na bliana seo is cinnte go mbeidh muid níos mó ná sásta tacú leis sna blianta amach romhainn.”

Bhí an scéal céanna ag Séamus Mag Fhionnghaile ón Cheathrú Póilí.

“Caithfear fáilte a chur roimh aon bheart a chuidíonn le léitheoireachta na Gaeilge, agus is smaoineamh an-mhaith é Leabhra Feabhra,” ar seisean.

“Thug muid lascaine speisialta ar leabhair sa chúpla lá roimh an fhéile, le seastán ar leith sa siopa, agus is cinnte gur thug muid faoi deara gur dhíol muid ní ba mó dá bharr.”

Féile fhiúntach, ar go leor bealaí, mar sin agus táthar ag súil go mór le bronntanais na bliana seo chugainn cheana féin!

postaer-lf

Buaiteoirí Comórtais

Chun cabhrú le Leabhra Feabhra reáchtáil muid féin ag NÓS comórtas ina bhféadfadh daoine cóip den phóstaer iontach seo a bhuachan dá mba rud é gur ghlac siad páirt san fhéile agus gur ghlac siad grianghraf mar fhianaise.

Bhuel tá na pictiúirí faighte againn agus is iad an cúigear ádhúil ná:

Tomás Ó Maoldomhnaigh – Co. Luimnigh
Aisling Ní Shírín – Toronto, Ceanada
Hannah Rua Ní Bhaoil – Co. Dhún na nGall
Dónall Caoimhín Mac Murchaidh – Co. an Dúin
Eoin Ó Murchú – BÁC

Comhghairdeas leo agus beidh muid ar ais arís le comórtas eile le haghaidh Leabhra Feabhra 2016!

SCÉALTA EILE