Ligeadh liú


Cur is cúiteamh, comhluadar, ceol, cóisireacht!

Is iomaí Gael tuirseach i mBéal Feirste inniu i ndiaidh gur tháinig deireadh spleodrach leis an fhéile Liú Lúnasa le coirm den scoth leis an ghrúpa ceoil Bascach, Garilak26, i dTigh Mhadáin i lár na cathrach.

Bhunaigh scaifte de dhaoine óga Liú Lúnasa anuraidh, iad spreagtha go mór ag a gcomhaoisigh i dTír na mBascach a mbíonn féilte den chineál chéanna acu.

Bhí bunphrionsabail na féile le sonrú i ngach ceann de na himeachtaí éagsúla a bhí ar siúl le cúig lá anuas: daonlathas, sóisialachas, cothromaíocht agus tábhacht an phobail.

Is le sluamhaoiniú a reáchtáladh an fhéile.

Tháinig cainteoirí chun na Cultúrlainne le labhairt ar réimse ábhar.

Ina measc bhí Linda Ervine ó Turas, atá ag cur na Gaeilge chun cinn in oirthear Bhéal Feirste, agus Ainle Ó Cairealláin, colúnaí sláinte na hirise seo, a thug léargas spéisiúil ar a fhealsúnacht shainiúil féin ar chúrsaí bia agus aclaíochta.

Bhí díospóireacht ann faoin cheist “An bhfuil gluaiseacht na Gaeilge a bheith ró-macho?” agus bhí seisiún ann le hionadaithe ón ghrúpa Misneach faoin chur chuige ar leith atá acusan le cearta a bhaint amach do lucht labhartha na Gaeilge.

Bhí ceird na filíochta mar bhunús le ceardlann leis an reacaire phaiseanta, Séamus Barra Ó Súilleabháin, baineadh gáire groí as an slua ag GaelGÁIRÍ agus is mór an ráchairt a bhí ar an dianchúrsa Gaeilge ar ar fhreastail daoine as áiteanna i gcéin is i gcóngar, an Astráil agus SAM san áireamh.

Bhí Muileann Mhic Con Midhe drámata draíochta mar shuíomh do cheolchoirmeacha na féile.

Tháinig ceoltóirí as Iarthar Chorcaí, Ciarraí, Baile Átha Cliath, Conamara, na Beanna Boirche, Doire agus Machaire Rátha le siamsaíocht a chur ar fáil do na sluaite scléipiúla.

Seo gailearaí grianghraf thuas le tú a spreagadh le haghaidh a thabhairt ar Bhéal Feirste faoi choinne Liú Lúnasa 2017!

SCÉALTA EILE