Meice an Trad

Tá Scoil Samhraidh Willie Clancy ag ceiliúradh 45 bliain ar an fhód an tseachtain seo i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir, agus gealltar scoth an cheoil i ngach teach tábhairne ar an bhaile as seo go 9 Iúil.

Meice i saol an cheoil thraidisiúnta í an fhéile seo a bhailíonn ceoltóirí ó chuile chearn den tír agus den domhan le chéile gach bliain in ómós do mhórphíobaire an Chláir.

Laoch mór ab ea é Willie Clancy, a léirigh meas agus grá don cheol agus don Ghaeilge i gcaitheamh a shaoil.

Is ó bhéal an phíobaire féin a tháinig an ráiteas “Is í an Ghaeilge an ceol is ansa liom“, atá scríofa ar a dhealbh atá suite ar phríomhshráid an bhaile.

Idir sheisiúin bhreátha bhríomhara, cheardlanna, léachtaí agus sheoltaí leabhar agus albam, tá clár imeachtaí iontach curtha le chéile a shásóidh óg agus aosta araon.

Anuas ar na ranganna maidine a dhíríonn ar na huirlisí éagsúla, ar an damhsa agus ar an amhránaíochta, tá cúrsa 6 lá ‘Dúchas an Cheoil’ á reáchtáil ag Cathal Goan agus Paddy Glackin, a thugann léargas ar stair an cheoil, na hamhránaíochta agus an rince.

Cuid mhór den fhéile ná na ceolchoirmeacha a dhíríonn ar uirlis ar leith.

Anocht mar shampla, rachaidh breis agus dhá scór fidléirí iomráiteacha – ina measc Tommy Peoples, Ben Lennon, Tara Breen, Jesse Smith agus Claire Egan – ar ardán don cheolchoirm fidléireachta.

I measc na mbuaicphointí eile i gclár na bliana, tá léacht ar thraidisiún fidléireachta thuaisceart Longfoirt idir 1825-1975 leis an dochtúir agus ceoltóir Conor Ward, Dé Céadaoin ag 3in, agus léacht faoin scéalaíocht i dtraidisiún na hamhránaíochta leis an bhailitheoir ceoil Jim Carroll, Déardaoin ag 2in, mar aon le Ceolchoirm Chuimhneacháin Mhuiris Uí Rócháin, ag 7in oíche Shathairn.

Mura dtig leat a bheith i láthair, tugaigí cluas do RTÉ Raidió na Gaeltachta, stáisiún atá ag craoladh beo ón fhéile gach bliain ó 1973.

Beidh ‘Binneas Béil’ le Seán Ó hÉanaigh ag teacht ón ródaí i Sráid na Cathrach gach lá den tseachtain seo ag 1.30in agus leanfaidh Neansaí Ní Choisdealbha leis an bheochraoladh ar ‘Ceol Binn ó na Beanna’ Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin ag 7in.

Gach eolas faoi imeachtaí an fhéile ar fáil anseo!

SCÉALTA EILE